Hae keskon vuosiraportista 2015

Osakeomistuksen jakautuminen
Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin
31.12.2015
Kaikki osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 25 429 439 25,42
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9 334 660 9,33
Julkisyhteisöt* 6 075 559 6,07
Kotitaloudet 26 198 475 26,19
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 5 625 298 5,62
Ulkomaiset 430 119 0,43
Hallintarekisteröidyt 26 926 202 26,92
Yhteensä 100 019 752 100,00
A-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus A-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 18 626 977 58,69 18,62
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 111 521 12,95 4,11
Julkisyhteisöt* 401 252 1,26 0,40
Kotitaloudet 6 274 579 19,77 6,27
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 1 744 171 5,50 1,74
Ulkomaiset 7 089 0,02 0,01
Hallintarekisteröidyt 571 418 1,80 0,57
Yhteensä 31 737 007 100,00 31,73
B-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus B-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 6 802 462 9,96 6,80
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 5 223 139 7,65 5,22
Julkisyhteisöt* 5 674 307 8,31 5,67
Kotitaloudet 19 923 896 29,18 19,92
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 3 881 127 5,68 3,88
Ulkomaiset 423 030 0,62 0,42
Hallintarekisteröidyt 26 354 784 38,60 26,35
Yhteensä 68 282 745 100,00 68,27
* julkisyhteisöt esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot
** voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset
Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2015
Kaikki osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus osakkeiden omistajista, % Osakkeet yhteensä Osuus osakkeista, %
1−100 13 069 33,06 726 514 0,73
101−500 14 485 36,64 3 892 042 3,89
501−1 000 5 097 12,89 4 010 131 4,01
1 001−5 000 5 310 13,43 11 659 532 11,66
5 001−10 000 847 2,14 5 989 717 5,99
10 001−50 000 585 1,48 12 103 289 12,10
50 001−100 000 72 0,18 5 175 930 5,17
100 001−500 000 49 0,12 10 590 509 10,59
500 001−999 999 999 999 15 0,04 45 872 088 45,86
Yhteensä 39 529 100,00 100 019 752 100,00
A-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus A-osakkeiden omistajista, % A-osakkeet yhteensä Osuus A-osakkeista, %
1−100 2 411 32,24 113 345 0,36
101−500 1 830 24,47 476 212 1,50
501−1 000 1 044 13,96 898 276 2,83
1 001−5 000 1 485 19,86 3 638 803 11,47
5 001−10 000 365 4,88 2 569 509 8,10
10 001−50 000 291 3,89 6 236 286 19,65
50 001−100 000 34 0,45 2 372 987 7,48
100 001−500 000 13 0,17 3 197 927 10,08
500 001−999 999 999 999 5 0,07 12 233 662 38,55
Yhteensä 7 478 100,00 31 737 007 100,00
B-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus B-osakkeiden omistajista, % B-osakkeet yhteensä Osuus B-osakkeista, %
1−100 11 601 33,67 662 809 0,97
101−500 13 515 39,23 3 631 151 5,32
501−1 000 4 317 12,53 3 327 680 4,87
1 001−5 000 4 163 12,08 8 790 755 12,87
5 001−10 000 466 1,35 3 317 282 4,86
10 001−50 000 306 0,89 6 030 024 8,83
50 001−100 000 40 0,12 2 945 034 4,31
100 001−500 000 31 0,09 7 059 569 10,34
500 001−999 999 999 999 11 0,03 32 518 441 47,62
Yhteensä 34 450 100,00 68 282 745 100,00
10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.2015
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 3 877 707 3,88 38 777 070 10,05
2. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
3. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 970 632 1,97 5 576 320 1,45
5. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
6. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 130 986 1,13 1 130 986 0,29
7. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 100 426 1,10 9 633 308 2,50
8. Oy The English Tearoom Ab 1 000 000 1,00 1 000 000 0,26
9. Valtion Eläkerahasto 950 000 0,95 950 000 0,25
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 896 968 0,90 896 968 0,23
10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella
31.12.2015
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 3 877 707 3,88 38 777 070 10,05
2. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
3. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
4. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
5. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 100 426 1,10 9 633 308 2,50
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 970 632 1,97 5 576 320 1,45
7. Heimo Välinen Oy 470 000 0,47 4 700 000 1,22
8. K-ruokakauppiasyhdistys ry 460 856 0,46 4 608 560 1,20
9. Food Paradise Oy 389 541 0,39 3 895 410 1,01
10. T.A.T. Invest Oy 198 020 0,20 1 931 600 0,50
Johdon osakeomistus
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2015 lopussa 373 961 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 10 476 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 384 437 kpl, mikä edustaa 0,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,97 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Pääjohtajalla oli 31.12.2015 Kesko Oyj:n B-osakkeita 8 791 kappaletta, mitkä edustavat 0,01 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,00 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2015 Kesko Oyj:n B-osakkeita 65 162 kappaletta, mitkä edustavat 0,07 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,02 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.