Hae keskon vuosiraportista 2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut
2011 2012 2013 2014 2015
Tuloslaskelma
Liikevaihto Milj. € 9 460 9 686 9 315 9 071 8 679
Liikevaihdon muutos % 7,8 2,4 -3,8 -2,6 -4,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Milj. € 279 230 239 233 244
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta % 2,9 2,4 2,6 2,6 2,8
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 197 136 185 108 117
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 2,1 1,4 2,0 1,2 1,4
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto % 8,8 6,0 8,0 4,7 5,2
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 8,8 6,9 7,7 7,6 8,2
Sidotun pääoman tuotto % 13,2 8,3 10,2 6,4 9,3
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä % 13,1 9,0 9,8 9,9 11,7
Rahoitus ja taloudellinen asema
Korollinen nettovelka Milj. € 32,8 135,3 -126,4 -99,2 -448,1
Nettovelkaantumisaste % 1,5 6,0 -5,4 -4,4 -20,0
Omavaraisuusaste % 53,9 52,5 54,5 54,5 54,7
Korolliset nettovelat/käyttökate 0,1 0,4 -0,3 -0,3 -1,4
Muut tunnusluvut
Investoinnit Milj. € 425 378 171 194 219
Investoinnit liikevaihdosta % 4,5 3,9 1,8 2,1 2,5
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 216 382 414 304 276
Investointien rahavirta Milj. € -441 -391 -152 -182 217
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 18 960 19 747 19 489 19 976 18 955
Henkilökunta, 31.12. 23 375 24 080 23 863 23 794 21 935
2011 2012 2013 2014 2015
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu 1,84 1,26 1,75 0,97 1,03
Tulos/osake, laimentamaton 1,85 1,27 1,75 0,97 1,03
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton 1,84 1,47 1,68 1,65 1,70
Oma pääoma/osake 22,29 22,48 22,96 22,05 21,82
Osinko/osake 1,20 1,20 1,40 1,50 2,50*
Osinko tuloksesta % 64,9 94,5 79,9 154,7 243,8*
Osinko tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä % 65,3 81,8 83,3 91,1 146,7*
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu 2,20 3,88 4,17 3,07 2,79
Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu 13,55 19,30 15,35 29,49 30,35
Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu 14,14 19,60 15,35 31,16 31,57
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake % 4,8 4,9 5,2 5,3 8,0
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 4,6 4,8 5,2 5,0 7,7
Osakkeen kurssi 31.12.
A-osake 24,82 24,39 26,80 28,56 31,12
B-osake 25,96 24,77 26,80 30,18 32,37
Osakkeen keskikurssi
A-osake 29,20 23,71 24,85 29,06 31,85
B-osake 29,36 22,75 24,11 29,82 33,52
Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake Milj. € 788 774 851 906 988
Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake Milj. € 1 719 1 644 1 810 2 031 2 182
Pörssivaihto
A-osake Milj. kpl 2 2 1 2 2
B-osake Milj. kpl 63 68 51 47 59
Suhteellinen vaihto
A-osake % 6,6 7,6 3,6 6,3 7,5
B-osake % 94,6 102,0 77,0 69,5 87,0
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä keskimäärin 1 000 kpl 98 919 98 472 99 136 99 161 99 114
A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % -4,6 -4,5 8,5 8,3 2,3
B-osakkeen tuotto
Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % -4,2 -3,7 13,7 10,1 3,0
Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 17,1 14,6 13,4 10,2 7,7
* ehdotus yhtiökokoukselle
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. €1–12/20151–12/2014Muutos-%
Päivittäistavarakauppa Suomi4 5664 650-1,8
Päivittäistavarakauppa muut maat*1071033,2
Päivittäistavarakauppa yhteensä4 6734 754-1,7
- josta segmenttien välistä1534-54,9
Rauta- ja erikoiskauppa Suomi1 7192 002-14,1
Rauta- ja erikoiskauppa muut maat*1 5301 566-2,3
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä3 2503 568-8,9
- josta segmenttien välistä10(..)
Autokauppa Suomi748766-2,4
Autokauppa yhteensä748766-2,4
- josta segmenttien välistä00-12,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit8-18(..)
Suomi yhteensä7 0427 401-4,9
Muut maat yhteensä*1 6371 669-1,9
Konserni yhteensä8 6799 071-4,3
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) muutos yli 100 %
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. €1–12/20151–12/2014Muutos
Päivittäistavarakauppa249,4216,233,2
Rauta- ja erikoiskauppa-57,2-52,0-5,2
Autokauppa26,128,9-2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit-23,7-41,718,0
Konserni yhteensä194,6151,443,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Milj. €1–12/20151–12/2014Muutos
Päivittäistavarakauppa177,5223,2-45,8
Rauta- ja erikoiskauppa63,60,463,2
Autokauppa26,128,9-2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit-22,7-20,0-2,8
Konserni yhteensä244,5232,611,8
Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
1–3/
2014
4–6/
2014
7–9/
2014
10–12/
2014
1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
Liikevaihto, milj. €2 1292 3712 3042 2672 0822 2272 2032 166
Liikevaihdon muutos, %-1,4-2,1-2,9-4,0-2,2-6,0-4,4-4,4
Liikevoitto, milj. €-13,069,463,431,7-103,6175,883,139,3
Liikevoitto, %-0,62,92,71,4-5,07,93,81,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. €19,167,684,061,926,576,482,559,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %0,92,93,62,71,33,43,72,7
Rahoitustuotot/-kulut, milj. €-1,62,2-1,8-5,0-0,3-4,2-3,50,9
Tulos ennen veroja, milj. €-14,471,461,726,4-103,7172,178,840,7
Tulos ennen veroja, %-0,73,02,71,2-5,07,73,61,9
Sidotun pääoman tuotto, %-2,211,510,95,5-18,131,917,68,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %3,211,214,410,74,613,917,512,4
Oman pääoman tuotto, %-2,09,48,13,7-19,928,08,94,8
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %2,39,111,38,03,110,610,69,2
Omavaraisuusaste, %53,252,354,254,551,552,254,254,7
Investoinnit, milj. €43,455,751,743,251,558,641,566,9
Tulos/osake, laimennettu, €-0,110,510,410,17-1,111,480,430,22
Oma pääoma/osake, €22,8321,8622,2522,0521,3021,2121,4121,82
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. €1–3/
2014
4–6/
2014
7–9/
2014
10–12/
2014
1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
Päivittäistavarakauppa1 1021 2021 1901 2601 1031 1491 1711 249
Rauta- ja erikoiskauppa815974942837773883857736
Autokauppa218199175175210190170177
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit-6-5-2-5-3444
Konserni yhteensä2 1292 3712 3042 2672 0822 2272 2032 166
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. €1–3/
2014
4–6/
2014
7–9/
2014
10–12/
2014
1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
Päivittäistavarakauppa44,354,458,359,135,2115,845,053,4
Rauta- ja erikoiskauppa-64,311,91,9-1,5-144,761,536,8-10,9
Autokauppa10,17,46,35,29,86,56,03,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit-3,1-4,4-3,2-31,1-3,9-8,0-4,6-7,1
Konserni yhteensä-13,069,463,431,7-103,6175,883,139,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Milj. €1–3/
2014
4–6/
2014
7–9/
2014
10–12/
2014
1–3/
2015
4–6/
2015
7–9/
2015
10–12/
2015
Päivittäistavarakauppa45,455,360,362,234,943,344,854,5
Rauta- ja erikoiskauppa-33,29,320,63,7-14,234,535,87,5
Autokauppa10,17,46,35,29,86,56,03,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit-3,1-4,4-3,2-9,3-3,9-8,0-4,1-6,7
Konserni yhteensä19,167,684,061,926,576,482,559,1