Hae keskon vuosiraportista 2015

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 197,3 463,3 -37,9 -0,9 -31,5 1 593,5 2 183,9 81,6 2 265,5
Osakeperusteiset maksut 4,0 4,0 4,0
Omien osakkeiden hankinta -0,1 -0,1 -0,1
Osingonjako -148,7 -148,7 -7,3 -156,1
Vähemmistön hankinta 0,0 0,1 0,1 -0,6 -0,5
Muut muutokset 0,0 -0,0 5,3 5,3 0,0 5,3
Tilikauden tulos 101,6 101,6 15,7 117,4
Muut laajan tuloksen erät
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 28,8 28,8 28,8
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -6,6 -6,6 -10,8 -17,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,0 -0,0 -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1,4 1,4 1,4
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,3 -5,8 -6,1 -6,1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -6,6 1,1 22,7 17,2 -10,8 6,4
Tilikauden laaja tulos 0,0 -6,6 1,1 0,0 124,3 118,9 4,9 123,8
Oma pääoma 31.12.2015 197,3 463,4 -44,6 0,2 -27,5 1 574,6 2 163,4 78,6 2 241,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 197,3 461,2 -13,3 1,2 -17,8 1 650,7 2 279,4 73,1 2 352,5
Optioilla merkityt osakkeet 2,1 2,1 2,1
Osakeperusteiset maksut 2,4 2,4 0,0 2,4
Omien osakkeiden hankinta -16,1 -16,1 -16,1
Osingonjako -138,5 -138,5 -4,9 -143,4
Muut muutokset 0,0 0,4 4,7 5,1 -0,2 4,9
Tilikauden tulos 96,0 96,0 12,4 108,5
Muut laajan tuloksen erät
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -24,6 -24,6 -24,6
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -25,0 -25,0 -2,8 -27,9
Hyperinflaatio-oikaisut 0,4 0,4 4,1 4,5
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 1,1 1,1 1,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -2,9 -2,9 -2,9
Muut erät -0,2 -0,2 -0,2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,4 4,9 4,5 4,5
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -25,0 -2,1 -19,4 -46,6 1,2 -45,4
Tilikauden laaja tulos 0,0 -25,0 -2,1 76,6 49,4 13,6 63,1
Oma pääoma 31.12.2014 197,3 463,3 -37,9 -0,9 -31,5 1 593,5 2 183,9 81,6 2 265,5
Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 22, muista laajan tuloksen eristä liitetiedossa 9 ja osakepalkkiojärjestelmistä liitetiedossa 30.