Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 8. Tuloverot
Milj. € 2015 2014
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot -83,4 -43,8
Edellisten tilikausien verot -0,0 6,3
Laskennalliset verot 12,8 1,0
Yhteensä -70,7 -36,6
Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Milj. € 2015 2014
Tulos ennen veroja 188,0 145,0
Verot emoyhtiön verokannan 20,0 % mukaan -37,6 -29,0
Ulkomaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus 3,0 2,7
Verovapaiden tulojen vaikutus 2,8 1,2
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -32,8 -8,1
Verotuksellisten tappioiden vaikutus -5,7 -6,4
Konserniyhdistelyn vaikutus -0,3 -2,5
Edellisten tilikausien verot -0,0 6,3
Verokantamuutoksen vaikutus 0,3 -
Muut -0,4 -0,8
Verot tuloslaskelmassa -70,7 -36,6
1.1.2016 Norjassa voimaan astuneen yritysverokantamuutoksen vaikutus tilikauden 2015 laskennallisiin veroihin oli 0,3 milj. euroa.