Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 6. Henkilöstökulut, johdon palkat ja henkilöstön määrä
Milj. € 2015 2014
Palkat ja palkkiot -440,2 -496,8
Sosiaalikulut -43,2 -47,3
Eläkkeet -55,0 -63,7
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,5 1,9
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt -55,5 -65,6
Osakeperusteiset maksut -6,4 -6,4
Yhteensä -544,8 -614,2
Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista ja muista lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 33 ja osakepalkitsemiseen liittyvät tiedot liitetiedossa 30.
Konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot
Milj. € 2015 2014
Toimitusjohtajien palkat (luontoisetuineen) 6,0 6,3
Hallitusten jäsenten palkkiot 0,4 0,4
Yhteensä 6,4 6,6
Konsernin henkilökunta keskimäärin
2015 2014
Päivittäistavarakauppa 6 420 6 176
Rauta- ja erikoiskauppa 11 269 12 524
Autokauppa 780 825
Yhteiset toiminnot 487 451
Yhteensä 18 955 19 976