Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 36. Konsernirakenne
Konsernin rakenne
Kesko-konserniin kuuluu 101 (117) tytäryhtiötä. Konsernilla on äänienemmistö kaikissa yhtiöissä. Kesko-konsernin alakonsernilla, Senukailla, on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus (kts. kappale määräysvallattomien omistajien osuudet).
Tietoja konsernin tilinpäätöshetken mukaisesta rakenteesta:
Toimiala Kotimaa Merkittä-
vimmät tytäryhtiöt
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2015
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2014
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2015
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2014
Päivittäistavara-
kauppa
Suomi, Venäjä Ruokakesko Oy,
K-citymarket Oy, Kespro Oy
26 28 - -
Rauta- ja
erikoiskauppa
Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Valko-Venäjä Rautakesko Oy tytäryhtiöineen Indoor Group Oy, Intersport Oy, Konekesko Oy 49 60 7 7
Autokauppa Suomi VV-Auto Group Oy 5 5 - -
Muut Suomi, Viro 10 11 - 1
Lisäksi konserniin kuuluu osittain omistettuja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä. Luettelo konsernin tytäryrityksistä, pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista sekä suhteellisesti yhdisteltävistä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä on esitetty liitetiedossa 37.
Olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Kesko-konserniin kuuluvassa Senukai-konsernissa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus. Alakonsernin emoyhtiö, UAB Senuku Prekybos, on Rautakesko Oy:n tytäryhtiö ja sen kotipaikka on Vilna, Liettua. Kesko-konsernin omistusosuus Senukai-konsernissa on 50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella (50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella). Kesko-konsernilla on oikeus nimittää enemmistö hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ohjaa yhtiön operatiivista toimintaa ja päättää resurssien käytöstä. Määräysvallattomien omistajien osuus Senukai-konsernin voitosta oli 15,7 milj. euroa (12,4 milj. euroa) ja osuus omasta pääomasta oli 78,6 milj. euroa (79,5 milj. euroa).
Taloudellisen informaation yhteenveto tytäryrityksestä, jossa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Milj. € Senukai-konserni
2015
Senukai-konserni
2014
Lyhytaikaiset varat 167,3 166,1
Pitkäaikaiset varat 29,6 37,8
Lyhytaikaiset velat 75,1 80,5
Pitkäaikaiset velat 0,3 0,2
Liikevaihto 437,0 436,0
Voitto/tappio 23,1 19,0
Emoyrityksen omistajien osuus voitosta/tappiosta 7,3 6,6
Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta/tappiosta 15,7 12,4
Tilikauden laaja tulos 9,0 21,0
Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 4,0 7,4
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 4,9 13,6
Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot 5,9 4,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,1 15,9
Investointien nettorahavirta -5,1 -13,9
Rahoituksen nettorahavirta -12,7 -6,9
Tiedot on esitetty ennen Kesko-konsernin sisäisiä eliminointeja.