Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 34. Riita-asiat ja mahdolliset oikeusprosessit
Konserniyhtiöt ovat asianosaisina eräissä konsernin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä tai riita-asioissa. Johdon arvion mukaan näiden lopputuloksella ei ole todennäköisesti olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Konserni on myös osallisena joko kantajana tai vastaajana mahdollisissa oikeudellisissa riita-asioissa, joiden lopputulemaa on vaikea ennustaa.
Voimaosakeyhtiö SF on laittanut vireille välimiesmenettelyn, jossa Voimaosakeyhtiö SF vaatii välimiesoikeutta vahvistamaan, että Kesko Oyj:n konserniyhtiö Kestra Kiinteistöpalvelut Oy olisi sitoutunut Fennovoima Oy:n Hanhikivi-ydinvoimalahankkeen jatkorahoitukseen. Kesko Oyj on ilmoittanut pörssitiedotteella 27.3.2014, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ei osallistu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta. Kestra Kiinteistöpalvelut Oy pitää Voimaosakeyhtiö SF:n vaatimuksia perusteettomina.