Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 3. Yrityshankinnat ja myydyt omaisuuserät
Yrityshankinnat
Vuonna 2015 ja 2014 Kesko-konsernilla ei ollut liiketoimintojen yhdistämisinä käsiteltäviä yrityshankintoja.
Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy sopi 18.11.2015 ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 999,2 miljoonaa euroa, sillä on 643 Siwaa ja Valintataloa ja 4 100 työntekijää. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa.
Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Asian käsittely saataneen päätökseen ja yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Myydyt omaisuuserät
Maaliskuussa 2015 Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyivät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. Kaupasta kirjattiin -130 milj. euron kertaluonteinen myyntitappio liittyen Anttilan rahoittamiseen, käyttöpääomaan ja käyttöomaisuuteen.
Kesäkuussa Kesko, AMF Pensionsförsäkring ja Ilmarinen perustivat yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja. Kesko myi perustetulle yhteisyritykselle kauppapaikkojaan sekä Suomesta että Ruotsista. Myytyjen kauppapaikkojen käypä arvo oli yhteensä 485 milj. euroa ja kaupasta kirjattiin 75,6 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Järjestelystä kertynyt kassavirta oli 403 milj. euroa.
Lisäksi Kesko myi kesäkuussa neljä kiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Kaupasta kirjattiin 22,9 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto.
Vuonna 2014 Kesko-konsernilla ei ollut merkittäviä omaisuuserien myyntejä.