Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 29. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 357,8 348,9
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 154,7 1 073,9
Yli viiden vuoden kuluessa 1 108,4 868,2
Yhteensä 2 620,9 2 291,0
Ei purettavissa olevista jälleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien vastaisten vähimmäisvuokrien määrä 69,9 40,8
Tilikaudella kirjatut vuokrat ja jälleenvuokrausmaksut:
Vähimmäisvuokrakulut 372,0 394,4
Jälleenvuokratuotot 34,3 24,7
Vuoden 2015 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja kiinteistöjen pääoma- ja hoitovuokria sekä muita vuokria 407,7 milj. euroa (438,4 milj. euroa). Hoitovuokrat eivät sisälly vähimmäisvuokrakuluihin.
Kesko vuokraa liiketoimintaansa varten vähittäiskaupan ja sitä palvelevan logistiikan tarvitsemia tiloja. Vuokrasopimukset ovat pääosin indeksisidonnaisia ja paikallisen markkinakäytännön mukaisia.
Konserni vuokralleantajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 7,8 14,2
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 13,0 20,6
Yli viiden vuoden kuluessa 24,6 7,3
Yhteensä 45,4 42,1
Tuloutetut muuttuvien vuokrien kokonaismäärät 1,8 2,0
Kesko vuokraa tiloja muille yrittäjille kuin K-kauppiaille muodostaakseen kauppapaikkaan kokonaisansaintaansa tukevan palvelukokonaisuuden. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti suuryksiköiden yhteydessä toimivat ns. etumyymälät.