Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 28. Vastuusitoumukset
Milj. € 2015 2014
Omasta puolesta annetut vakuudet
Pantit 76,2 90,9
Kiinnitykset 23,3 24,3
Takaukset 17,7 14,6
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 34,4 72,2
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vakuudet
Takaukset - 65,0
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,3 0,4
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 14,2 10,6
Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 29.