Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 27. Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät
Seuraavan taulukon luvut ovat konsernin osuus yhteisessä määräysvallassa olevista omaisuus- ja velkaeristä sekä tuloksesta, jotka sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan. Yhteisessä määräysvallassa olevat omaisuuserät ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä.
Milj. € 2015 2014
Pitkäaikaiset varat 38,0 68,8
Lyhytaikaiset varat 0,7 0,6
Varat yhteensä 38,7 69,4
Pitkäaikaiset velat 2,8 3,3
Lyhytaikaiset velat 5,2 12,2
Velat yhteensä 8,1 15,5
Nettovarallisuus 30,6 53,8
Tuotot 3,5 3,2
Kulut 3,9 3,9
Tulos -0,3 -0,7