Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 26. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat
Milj. € 2015 2014
Ostovelat 795,1 794,6
Muut korottomat velat 212,6 217,9
Tuloverovelat 31,4 9,2
Siirtovelat 251,3 262,9
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 1 290,3 1 284,7
Siirtovelat muodostuvat lähinnä ostojen ja henkilöstökulujen jaksotuksista.