Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 23. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin
Arvot 31.12.2015
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15,3 15,3 15,3
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 1,9 1,9 1,9
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 59,1 59,1 59,1
Johdannaiset 2,0 2,0 2,0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 59,1 2,0 61,1 61,1
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 61,0 15,3 2,0 78,2 78,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset* 687,9 687,9 687,9
Johdannaiset 8,4 8,4 8,4
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä* 8,4 687,9 696,3 696,3
Korolliset saamiset 7,0 7,0 7,0
Johdannaiset 2,9 2,9 2,9
Korolliset saamiset yhteensä 7,0 2,9 10,0 10,0
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 374,2 374,2 374,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 371,7 371,7 371,7
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 382,6 694,9 371,7 2,9 1 452,2 1 452,2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 382,6 755,9 387,0 4,9 1 530,4 1 530,4
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 258,3 258,3 269,5
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 258,3 258,3 269,5
Korottomat pitkäaikaiset velat 38,7 38,7 38,7
Johdannaiset 3,5 3,5 3,5
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 38,7 3,5 42,2 42,2
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 297,0 3,5 300,5 311,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 180,8 180,8 181,7
Johdannaiset 0,0 0,0 0,0
Lyhyaikaiset korolliset velat yhteensä 180,8 0,0 180,8 181,7
Ostovelat 795,1 795,1 795,1
Muut korottomat velat** 170,6 170,6 170,6
Johdannaiset 3,7 3,7 3,7
Muut korottomat velat yhteensä** 170,6 3,7 174,3 174,3
Siirtovelat* 242,7 242,7 242,7
Johdannaiset 8,6 8,6 8,6
Siirtovelat yhteensä* 8,6 242,7 251,3 251,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 8,6 1 389,2 3,7 1 401,5 1 402,4
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 8,6 1 686,1 7,2 1 702,0 1 714,1
Arvot 31.12.2014
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 13,1 13,1 13,1
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 1,0 1,0 1,0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 6,1 6,1 6,1
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 7,1 13,1 20,2 20,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset* 690,0 690,0 690,0
Johdannaiset 31,5 31,5 31,5
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä* 31,5 690,0 721,5 721,5
Korolliset saamiset 11,0 11,0 11,0
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 219,3 219,3 219,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 271,7 271,7 271,7
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 250,8 701,0 271,7 1 223,5 1 223,5
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 250,8 708,1 284,8 1 243,7 1 243,7
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 318,5 318,5 336,5
Johdannaiset 0,8 0,8 0,8
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 318,5 0,8 319,3 337,3
Korottomat pitkäaikaiset velat 7,4 7,4 7,4
Johdannaiset 3,1 3,1 3,1
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 7,4 3,1 10,5 10,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 325,9 3,9 329,8 347,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 179,1 179,1 180,0
Johdannaiset 0,5 0,5 0,5
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 179,1 0,5 179,6 180,5
Ostovelat 794,6 794,6 794,6
Muut korottomat velat** 175,8 175,8 175,8
Johdannaiset 2,3 2,3 2,3
Muut korottomat velat yhteensä** 175,8 2,3 178,1 178,1
Siirtovelat* 254,1 254,1 254,1
Johdannaiset 8,9 8,9 8,9
Siirtovelat yhteensä* 8,9 254,1 262,9 262,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 8,9 1 403,6 2,8 1 415,2 1 416,2
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 8,9 1 729,5 6,7 1 745,0 1 763,9
* Ei sisällä tuloverosaamisia 2,0 (24,3) milj. euroa ja tuloverovelkoja 31,4 (9,2) milj. euroa.
** Ei sisällä saatuja ennakkomaksuja 38,2 (39,8) milj. euroa.
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,1 %−1,5 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa. Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 14 ja pitkäaikaisten lainojen liitteessä 32.