Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 21. Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
Milj. € 2015 2014
Maa-alueet 0,3 0,4
Rakennukset ja kiinteistöosakkeet 0,2 0,2
Yhteensä 0,5 0,5
Myytävänä oleviksi luokiteltavien erien ryhmään ei sisälly velkoja 31.12.2015 (31.12.2014).