Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 18. Vaihto-omaisuus
Milj. € 2015 2014
Tavarat 729,7 770,2
Ennakkomaksut 5,3 6,1
Yhteensä 735,0 776,4
Vaihto-omaisuuden arvonalennus nettorealisointiarvoon 39,2 50,9