Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 16. Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. € 1.1.2015 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2015
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 13,2 -0,7 -2,9 9,6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,3 -0,2 0,1
Vahvistetut tappiot 10,1 0,8 -2,6 8,3
Muut väliaikaiset erot 18,0 9,9 -0,0 -1,2 -6,9 19,8
Yhteensä 41,5 9,8 -0,0 -3,8 -9,8 37,8
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 54,1 -4,5 49,6
Käyvän arvon kohdistus 11,3 -1,6 -0,4 9,3
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 29,5 0,0 5,8 35,3
Muut väliaikaiset erot 9,8 1,4 0,3 -0,5 11,0
Yhteensä 104,7 -4,7 6,1 -0,9 0,0 105,2
Laskennallinen nettoverovelka 63,2 67,5
Nettoverovelka jakautuu taseessa
Milj. € 2015 2014
Laskennallisiin verosaamisiin 3,9 4,2
Laskennallisiin verovelkoihin 71,4 67,4
Yhteensä 67,5 63,2
Laskennallisten verosaamisten muut väliaikaiset erot sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaamista 4,3 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 7,4 milj. euroa.
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
Milj. € 1.1.2014 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2014
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 10,3 2,9 13,2
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,3 0,0 0,3
Vahvistetut tappiot 5,5 9,5 -4,7 -0,2 10,1
Muut väliaikaiset erot 12,6 6,1 -0,2 -0,5 18,0
Yhteensä 28,7 18,6 -0,2 -5,2 -0,2 41,5
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 37,7 16,4 54,1
Käyvän arvon kohdistus 12,6 -0,7 -0,6 11,3
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 34,0 0,4 -4,9 29,5
Muut väliaikaiset erot 9,5 0,8 0,2 -0,6 0,0 9,8
Yhteensä 93,7 16,9 -4,7 -1,2 0,0 104,7
Laskennallinen nettoverovelka 65,1 63,2
Vahvistetut tappiot
Konsernilla oli 31.12.2015 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 219,2 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tilinpäätöspäivänä on epätodennäköistä, että konsernille kertyisi lähitulevaisuudessa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappioita voitaisiin hyödyntää.
Vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti:
Milj. € 2016 2017 2018 2019 2020 2021− Yhteensä
0,7 7,8 7,0 4,4 3,9 195,4 219,2
Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.