Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 14. Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2015
Milj. € 2017 2018 2019 2020 2021− Yhteensä
Korottomat pitkäaikaiset saamiset 1,4 0,0 0,0 0,4 1,9
Rahoitusleasingsaamiset 0,3 0,3
Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,5 56,0 57,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4 2,3 0,1 0,1 3,3
Yhteensä 2,1 1,9 2,3 0,1 56,5 62,9
Korottomien pitkäaikaisten saamisten ja rahoitusleasingsaamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2014
Milj. € 2016 2017 2018 2019 2020− Yhteensä
Korottomat pitkäaikaiset saamiset 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0
Rahoitusleasingsaamiset 2,2 0,9 3,0
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1,5 1,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 1,5
Yhteensä 3,1 1,2 1,9 0,3 0,6 7,1