Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 13. Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä sijoituksissa
Milj. € 2015 2014
Kirjanpitoarvo 1.1. 92,2 87,5
Osuus tilikauden tuloksesta 0,2 -0,2
Lisäykset 16,3 5,1
Pääoman palautus -9,4 -
Arvonalennukset 0,0 -0,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 99,2 92,2
Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeille ei ole hintanoteerauksia.
Tiedot pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta:
Milj. € Varat Velat Liikevaihto Voitto/
tappio
Omistus-
osuus, %
2015
Ankkurikadun Kiinteistöt Oy, Helsinki 670,7 627,3 26,9 10,2 33,3
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 261,7 148,5 13,1 7,2 49,0
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 27,3 0,0 - 1,6 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 79,3 0,2 1,4 4,5 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,4 1,9 9,3 0,2 30,0
Muut 4,4 3,1 0,2 0,0
Yhteensä 1 050,8 781,0 51,0 23,6
2014
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 371,6 248,1 22,0 4,1 49,0
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 25,8 0,0 - 1,6 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 74,8 0,2 1,3 5,0 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,0 1,7 10,6 0,4 30,0
Muut 4,4 3,1 0,2 0,0
Yhteensä 483,6 253,1 34,1 11,0