Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
2015
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2015
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 426,0 1 513,0 547,0 97,1 48,0 2 631,1
Muuntoerot -0,5 -7,8 -6,4 -1,1 0,0 -15,6
Lisäykset 6,3 61,9 41,0 6,3 65,5 180,9
Vähennykset -74,8 -419,5 -76,5 -20,5 -0,2 -591,6
Siirrot erien välillä 0,2 36,6 3,4 1,5 -42,2 -0,4
Hankintameno 31.12. 357,2 1 184,2 508,5 83,3 71,1 2 204,4
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -11,7 -550,1 -408,7 -36,5 -1 007,0
Muuntoerot 1,2 3,0 0,3 4,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 125,9 55,6 10,1 191,7
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -63,2 -41,2 -7,1 -111,5
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -11,7 -486,1 -391,3 -33,1 -922,3
Kirjanpitoarvo 1.1. 414,3 962,9 138,3 60,7 48,0 1 624,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 345,5 698,1 117,2 50,2 71,1 1 282,1
2014
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2014
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 416,3 1 502,2 559,6 95,1 30,5 2 603,6
Muuntoerot -4,7 -17,2 -17,0 -3,8 -0,2 -42,8
Lisäykset 14,9 60,9 35,5 11,8 48,5 171,5
Vähennykset -0,5 -49,5 -32,9 -7,0 -0,5 -90,4
Siirrot erien välillä 16,6 1,9 1,0 -30,3 -10,8
Hankintameno 31.12. 426,0 1 513,0 547,0 97,1 48,0 2 631,1
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -5,2 -513,0 -397,1 -37,0 -952,2
Muuntoerot 4,9 9,5 1,4 15,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 45,8 28,0 6,7 80,5
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -6,6 -87,9 -49,0 -7,6 -151,1
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -11,7 -550,1 -408,7 -36,5 -1 007,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 411,1 989,2 162,4 58,1 30,5 1 651,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 414,3 962,9 138,3 60,7 48,0 1 624,1
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja koneita ja kalustoa seuraavasti:
Milj. € 2015 2014
Hankintameno 26,8 24,9
Kertyneet poistot -21,5 -20,3
Kirjanpitoarvo 5,3 4,6