Hae keskon vuosiraportista 2015

Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernin tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2015 % 1.1.–31.12.2014 %
Liikevaihto 2 8 678,9 100,0 9 070,6 100,0
Myytyjen suoritteiden hankintameno -7 540,4 -86,9 -7 832,3 -86,3
Bruttokate 1 138,5 13,1 1 238,3 13,7
Liiketoiminnan muut tuotot 4 5 800,4 9,2 729,3 8,0
Henkilöstökulut 6 30 -544,8 -6,3 -614,2 -6,8
Vuokrakulut -407,7 -4,7 -438,4 -4,8
Markkinointikulut -221,6 -2,6 -237,1 -2,6
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen ylläpito -105,4 -1,2 -120,1 -1,3
Tietojärjestelmäkulut -78,5 -0,9 -84,6 -0,9
Muut liikekulut 4 -249,6 -2,9 -126,7 -1,4
Poistot ja arvonalentumiset 11 12 -136,8 -1,6 -195,1 -2,2
Liikevoitto 194,6 2,2 151,4 1,7
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 7 10,4 0,1 13,8 0,2
Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 -14,2 -0,2 -15,6 -0,2
Valuuttakurssierot 7 -3,3 -0,0 -4,4 -0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 7 -7,1 -0,1 -6,1 -0,1
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 0,6 0,0 -0,2 -0,0
Tulos ennen veroja 188,0 2,2 145,0 1,6
Tuloverot 8 -70,7 -0,8 -36,6 -0,4
Tilikauden tulos 117,4 1,4 108,5 1,2
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 101,6 96,0
Määräysvallattomille omistajille 15,7 12,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton € 10 1,03 0,97
Laimennusvaikutuksella oikaistu € 10 1,03 0,97
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Tilikauden tulos 117,4 108,5
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 9 17 23,0 -19,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 9 -17,4 -27,9
Hyperinflaatio-oikaisu 9 - 4,5
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 9 -0,0 0,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 9 1,1 -3,0
Muut erät 9 -0,3 -0,2
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 6,4 -45,4
Tilikauden laaja tulos 123,8 63,1
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 118,9 49,4
Määräysvallattomille omistajille 4,9 13,6