Hae keskon vuosiraportista 2015

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista
Kirjanpitokirjat
Sähköisesti hoidetut: SAP
Tuloslaskelma ja tase erittelyineen: paperilla
Pääkirjatilien saldot, pääkirja tositelajeittain, päiväpääkirja, tositepäiväkirja, suorasyötteet ja täsmäytysraportit aineistosiirroista: elektronisessa arkistossa On Demand
Toimittaja- ja asiakasreskontraluettelot: elektroninen arkisto On Demand
Sidottu ja sivuiltaan numeroitu tasekirja
Tositelajit Säilytystavat
Myynnit Elektroninen arkisto On Demand
Ostot Elektroninen arkisto On Demand ja paperitositteet
Maksut Elektroninen arkisto On Demand sekä maksukuitit paperitositteina ja tiliotteet paperilla
Muistiot Elektroninen arkisto On Demand