Hae keskon vuosiraportista 2015

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liikevaihto 43 091 016,90 33 814 541,60
Liiketoiminnan muut tuotot 157 968 731,51 113 647 549,64
Materiaalit ja palvelut -1 753,06 -373,71
Henkilöstökulut -21 213 756,01 -18 424 961,84
Poistot ja arvonalentumiset -21 156 816,18 -19 097 105,06
Liiketoiminnan muut kulut -206 748 452,39 -91 752 946,51
Liikevoitto -48 061 029,23 18 186 704,12
Rahoitustuotot ja -kulut -20 534 327,74 -89 151 921,73
Tulos ennen satunnaisia eriä -68 595 356,97 -70 965 217,61
Satunnaiset erät 289 585 913,15 112 474 513,37
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 220 990 556,18 41 509 295,76
Tilinpäätössiirrot 15 486 295,81 2 760 540,83
Tulos ennen veroja 236 476 851,99 44 269 836,59
Tuloverot -74 658 981,88 -28 000 549,33
Tilikauden tulos 161 817 870,11 16 269 287,26