Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 23. Rahavirtalaskelman rahavarat
Milj. € 2015 2014
Myytävissä olevat rahoitusvarat 188,9 198,6
Rahavarat 45,4 33,6
Yhteensä 234,3 232,2
Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.