Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 22. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Milj. € 2015 2014
Kiinteistökiinnitykset
Konserniyhtiöiden puolesta 4 4
Pantatut osakkeet 28 37
Takaukset
Konserniyritysten puolesta 81 87
Osakkuusyhtiöiden puolesta - 65
Muut vastuut ja vastuusitoumukset
Omasta puolesta 4 10
Vuokravastuut koneista ja kalustosta
Vuoden sisällä erääntyvät 1 1
Myöhemmin erääntyvät 1 1
Vuokravastuut kiinteistöistä
Vuoden sisällä erääntyvät 40 47
Myöhemmin erääntyvät 156 198
Milj. € 2015 Käypä
arvo
2014 Käypä
arvo
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
Kohde-etuuksien arvot 31.12.
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 100 -0,0 100 -0,5
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 252 5,1 333 15,8
Konsernin ulkoiset 225 5,8 310 17,8
Konsernin sisäiset 26 -0,6 23 -2,0
Optiosopimukset
Ostetut, konsernin sisäiset 0 -0,0 2 -0,0
Asetetut, konsernin ulkoiset
Asetetut, konsernin sisäiset 1 -0,0 2 -0,0
Valuutanvaihtosopimukset 50 4,9 50 -0,8
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 19 -0,0 43 0,0
Konsernin ulkoiset 9 -7,2 21 -4,4
Konsernin sisäiset 9 7,2 21 4,4