Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 17. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Milj. € 2015 2014
Poistoero 56,9 72,4
Yhteensä 56,9 72,4
Liite 18. Pakolliset varaukset
Milj. € 2015 2014
Muut pakoliset varaukset 0,9 0,2
Yhteensä 0,9 0,2
Liite 19. Pitkäaikainen vieras pääoma
Kesko Oyj laski 10.6.2004 liikkeelle Yhdysvalloissa 120 milj. USD:n arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (USD Private Placement). Järjestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää. Ensimmäinen lainaerä (60 milj. USD) erääntyi maksettavaksi vuonna 2014. Loput kaksi erää erääntyvät, 2016 (36 milj. USD) ja 2019 (24 milj. USD). Kesko on suojannut lainan valuutan- ja koronvaihtosopimuksin, joiden tuloksena lainan pääoma on yhteensä 50,2 milj. euroa ja kiinteä pääomapainotettu keskikorko 5,3 %.
Kesko Oyj laski 11.9.2012 liikkeelle 250 milj. euron määräisen joukkovelkakirjalainan. Lainan kuponkikorko on kiinteä 2,75 %. Laina erääntyy maksettavaksi kuuden vuoden kuluttua lainan liikkeeseen laskusta.
Liite 20. Lyhytaikainen vieras pääoma
Milj. € 2015 2014
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 0,2 0,1
Muut velat 507,3 358,6
Siirtovelat 2,6 2,8
Yhteensä 510,1 361,6
Velat omistusyhteysyrityksille
Siirtovelat 0,1 0,0
Muut velat 19,0 17,5
Yhteensä 19,1 17,5
Siirtovelat
Henkilöstökulut 3,8 4,1
Muut 41,7 14,3
Yhteensä 45,5 18,4
Liite 21. Korottomat velat
Milj. € 2015 2014
Lyhytaikainen vieras pääoma 57,1 27,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 7,3 5,3
Yhteensä 64,4 32,4