Hae keskon vuosiraportista 2015

Liite 15. Saamiset
Milj. € 2015 2014
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikainen
Lainasaamiset 217,1 217,3
Pääomalainat 10,0 10,0
Pitkäaikainen yhteensä 227,1 227,3
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 5,6 4,0
Lainasaamiset 832,7 820,6
Siirtosaamiset 1,1 0,6
Lyhytaikainen yhteensä 839,4 825,1
Yhteensä 1 066,5 1 052,4
Kesko Oyj on antanut pääomalainaa Kiinteistö Mesta Oy:lle 10,0 milj. euroa. Kiinteistö Mesta Oy:lle myönnetty laina maksetaan takaisin ainoastaan, jos velallisen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää lainanmaksun jälkeen täysi kate. Laina on koroton.
Tilikauden 2014 aikana kirjattiin yhteensä 77,7 milj. euroa arvonalennusta Anttila Oy:lle ja Johaston Oy:lle annetuista pääomalainoista.
Milj. € 2015 2014
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 57,5 1,5
Muut saamiset 0,1 0,1
Pitkäaikainen yhteensä 57,6 1,7
Lyhytaikaiset saamiset 0,9 0,0
Yhteensä 58,5 1,7
Kesko Oyj on antanut pitkäaikaisen lainan yhteisyritykselleen Ankkurikadun Kiinteistöt Oy:lle, 56,0 milj. euroa.
Milj. € 2015 2014
Siirtosaamiset
Verot 0,0 21,4
Muut 11,1 30,5
Yhteensä 11,1 51,9