Hae keskon vuosiraportista 2015

Allekirjoitukset
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsingissä, 2. päivänä helmikuuta 2016
Esa Kiiskinen Mikael Aro
Matti Kyytsönen Anu Nissinen
Toni Pokela Kaarina Ståhlberg Mikko Helander
Toimitusjohtaja
Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 2. päivänä helmikuuta 2016
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö
Mikko Nieminen
KHT