Hae keskon vuosiraportista 2015

Pääjohtajan katsaus:

Kohti yhtenäistä K-ryhmää – jotta kaupassa olisi kiva käydä

Vuosi 2015 oli Keskolle merkittävä: julkaisimme toukokuussa uuden strategian, joka antaa toiminnallemme suuntaviivat vuosiksi eteenpäin. Strategian onnistuminen perustuu kaikkea toimintaamme ohjaavaan arvoon:
”Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme”.

Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma, julkisen talouden säästöt ja työttömyyden kasvu ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa päämarkkina-alueellamme Suomessa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta voimme olla tyytyväisiä strategian toteutukseen ja taloudelliseen tulokseen vuonna 2015. Päivittäistavarakaupassa markkina-asema pysyi vakaana ja kannattavuus oli hyvä. Rauta- ja erikoiskaupassa kannattavuus parani merkittävästi ja markkinaosuus vahvistui erityisesti Suomessa. Autokaupassa Volkswagen oli jälleen markkinajohtaja.

Keskon kasvustrategian kannalta keskeistä oli Suomen Lähikaupan hankinnasta sopiminen marraskuussa 2015 sekä tammikuussa 2016 julkistettu Onnisen hankinta. Suomen Lähikaupan hankinnan myötä Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi. Onnisen hankinta puolestaan vahvistaa olennaisesti Keskon asemaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Molemmat yrityskaupat mahdollistavat vahvan kasvun ja entistä asiakaslähtöisemmät palvelut sekä samalla merkittävien synergiahyötyjen saavuttamisen.

Konsernin taloudellinen asema on erittäin vahva: vuoden 2015 lopussa likvidit varat olivat 887 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 54,7 %. Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä nousi 11,7 %:iin. Yrityskauppojen rahoittamisen lisäksi vahva tase mahdollistaa 2,50 euron osakekohtaisen osingon ehdottamisen huhtikuussa 2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle.

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää valmiutta muuttua

Kaupan toimintaympäristö on murroksessa: verkkokauppa, monikanavaiset palvelut, sosiaalinen media, jakamistalous ja tietoisuus kulutuksen vaikutuksista ympäristöön muuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Digitaalisten palvelujen nopea kehitys mahdollistaa, että asiakkaat voivat tehdä ja vastaanottaa ostoksia monikanavaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kansainväliset yhteen tavara-alaan keskittyvät kauppakonsernit haastavat paikalliset toimijat, joiden on toimittava entistäkin tehokkaammin ja laadukkaammin.

Menestyminen kiristyvässä kilpailutilanteessa edellyttää K-ryhmältä valmiutta muuttua ja viedä muutoksia määrätietoisesti ja nopeasti eteenpäin. Se edellyttää fokusoitumista, yritysidentiteetin kirkastamista, asiakaskokemuksen ja laatutason asettamista ykkössijalle sekä aiempaa nopeampaa digitaalisten palveluiden markkinoille tuontia.

Keskon strategia etenee

Strategian toteutus eteni vuoden 2015 aikana määrätietoisesti kaikilla strategisilla kasvualueillamme: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa.

Päivittäistavarakaupan keskeisimpänä strategisena tavoitteena on kasvu Suomen päivittäistavarakaupasssa. Rauta- ja sisustuskaupassa tavoitteena on nousta kolmen suurimman toimijan joukkoon Euroopassa. Autokaupassa tavoitteena on markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomessa.

Kesko myi maaliskuussa 2015 tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE. Kauppa tukee tavoitettamme olla jatkossa yhä fokusoituneempi toimija.

Kesko Oyj, AMF Pensionsförsäkring AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustivat kesäkuussa 2015 Ankkurikadun Kiinteistöt Oy -nimisen yhteisyrityksen, joka omistaa pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja.

Kesko sopi marraskuussa 2015 Baltian rauta- ja sisustuskaupan toimintojen keskittämisestä Liettuassa toimivaan tytäryhtiöönsä Senukaihin. Tämä antaa meille paremmat mahdollisuudet kannattavan kasvun nopeuttamiseen hyvin kehittyvillä Baltian ja Valko-Venäjän markkinoilla.

Päivittäistavarakaupassa painopistealueena on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen. Haluamme kehittää suomalaisille kuluttajille sopivien lähikauppapalvelujen saatavuutta, laatua ja hintakilpailukykyä. Tätä tavoitetta tukee marraskuussa 2015 julkistettu yrityskauppa, jossa Kesko sopi ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n.

Rauta- ja erikoiskaupassa Keskon strategisena tavoitteena on kasvattaa rakentamisen ja talotekniikan kauppaa, mitä vahvistaa merkittävästi tammikuussa 2016 julkistettu yrityskauppa, jolla Kesko sopi ostavansa LVI- ja sähkötuotteiden kauppaan erikoistuneen Onnisen.

Autokaupan syksyä varjosti julkisuus, joka aiheutui Volkswagen-konsernin tyypin EA 189 -dieselmoottoreista löydetystä typen oksideja säätelevästä moottoriohjelmistosta. Näiden autojen korjaustoimenpiteet Euroopassa on vahvistettu ja takaisinkutsukampanja alkaa Suomessa vuoden 2016 aikana. Lue lisää GRI-raportista

Huomiota kotimaisen tuotannon arvostukseen

Ruoan hintakilpailu on lisääntynyt Suomessa kuluneen vuoden aikana ja ulkomaisen ruoan kulutus on kasvanut. On tärkeää ymmärtää, että kotimaisen kaupan ja tuottajien välillä on kohtalonyhteys. Meillä ei ole varaa menettää kotimaisesta elintarvikeketjusta enää työpaikkoja. Olemme tuoneet julkisuudessa esille sen, ettei hintakilpailu saa vaikuttaa suomalaisen ruoan laatuun tai ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden elinvoimaisuuteen. Tuottajalle kiitos -toimintamallilla haluamme kiinnittää huomiota tuottajien asemaan ja kotimaisen tuotannon arvostukseen. 

Jotta kaupassa olisi kiva käydä

Keskon ja K-ryhmän keskeinen menestystekijä ovat K-kauppiasyrittäjät, jotka ovat vahvasti läsnä kuluttajien arjessa.

Kauppakohtaisesti räätälöityjen palveluiden rakentaminen etenee K-kaupoissa. Kasvavia palveluja asiakkaille ovat esimerkiksi Tilaa ja nouda -palvelut, pakettiautomaatit sekä postipalvelut. Ensimmäinen K-rauta Express avattiin Helsingissä elokuussa ja ensimmäinen Starbucks-kahvila avattiin K-citymarketin yhteyteen Espoossa syyskuussa.

Avasimme marraskuussa 2015 K-ryhmän testikaupan K-Myllypuron, jossa Kesko yhdessä kauppiasyrittäjän kanssa kokeilee rohkeasti erilaisia ruokakaupan konsepteja ja malleja. Testikaupassa asiakaslähtöisyys viedään uudelle tasolle – asiakkaat päättävät, miten kauppa, sen valikoimat ja palvelut tulevaisuudessa kehittyvät.

Osana strategian toteuttamista tuomme uusia digitaalisia palveluita asiakkaiden saataville. Lokakuun alussa julkaistu K-ruoka-mobiilisovellus tarjoaa henkilökohtaisia etuja ja kauppakohtaisia tarjouksia sekä älykkään ostoslistan, joka suosittelee asiakkaan usein ostamia tuotteita sekä lähes 6 000 reseptiä ohjeineen.

Vastuullisuus toimintamme perustana

Missiomme mukaisesti luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Kesko on merkittävä veronmaksaja, joka maksaa liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Vuonna 2015 Keskon vastuullisuustyötä muissa toimintamaissa edistettiin määrätietoisesti ja kukin maayhtiö laati omat, Keskon vastuullisuusohjelmaa tukevat vastuullisuustavoitteensa.

Kesko on listattuna maailman merkittävimpiin yhteiskuntavastuuta mittaaviin indekseihin. Kesko on kahtena peräkkäisenä vuonna ollut maailman vastuullisin kaupan alan yritys The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla. Vuonna 2015 Kesko oli listalla sijalla 5 ja vuonna 2016 sijalla 15. Marraskuussa 2015 Kesko valittiin ensimmäistä kertaa CDP:n Climate A -listalle, johon valittujen 113 yrityksen katsotaan toimivan esimerkillisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Kesko jatkoi vuoden 2015 aikana ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) mukaisesti. Osana ihmisoikeusarviointia kuultiin sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten he kokevat ihmisoikeuksien toteutumisen hankintaketjuissa ja asiakastilanteissa.

Keskon tavoitteena on tunnistaa tuotteiden koko toimitusketju ja varmentaa myös tuotteiden ainesosien vastuullisuus. Vuoden 2015 aikana tehtiin päivittäistavaroiden omien merkkien, Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden, ainesosien alkuperän kartoitustyö.

Keskon määrätietoinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuo tuloksia. Kaupan alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesta vuoden 2016 säästötavoitteesta on koossa 97 %. Uusimpana energiansäästökeinona Keskon päivittäistavarakauppa, Gasum, Myllyn Paras ja Wursti aloittivat syyskuussa yhteistyön, jossa kaupan syömäkelvottomasta biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.

Kiitokset henkilökunnalle, K-kauppiaille ja sidosryhmille

Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuoteni Keskon pääjohtajana. Olen saanut tutustua lukemattomiin ammattitaitoisiin kauppiaisiin, keskolaisiin ja yhteistyökumppaneihin vuoden aikana. Yhteistä meille kaikille on se, että asiakas ja laatu ovat meille tärkeintä kaikessa, mitä teemme. Kiitän kaikkia keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Mikko Helander
pääjohtaja