Hae keskon vuosiraportista 2015

Kauppapaikat

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:
 • Kesko haluaa omistaa
 • Vuonna 2015 kohteista strategisia 64 % 
 • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksiköt tai suuryksiköiksi kehitettävissä olevat kohteet
Peruskohde:
 • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
 • Vuonna 2015 kohteista peruskohteita 26 %
Realisointikohde:
 • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
Kehityskohde:
 • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa

Kauppapaikat lukuina

Omistuskohteiden
jakauma

Omistuskohteet
alueittain*

* Kirjanpitoarvo

Omistuskohteet
toimialoittain*

* Kirjanpitoarvo

Investoinnit

Vuonna 2015 Keskon kauppapaikkainvestoinnit olivat 166,7 (142,7) milj. euroa.

Keskon kasvun kannalta keskeisiä investointikohteita ovat:

 • Päivittäistavarakaupan investoinnit Suomen keskeisiin kasvukeskuksiin
 • Tarkoin kohdistetut investoinnit päivittäistavarakaupan ja rautakaupan kauppapaikkoihin Venäjällä

Kesko investoi vain niihin tiloihin, joita tarvitaan sen omaan tai sitä tukevaan liiketoimintaan.

Vuoden 2015 lopussa merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat:

 • K-citymarket-kauppakeskus Helsingin Itäkeskukseen
 • K-citymarket Sastamalaan, uudet K-supermarketit Tampereelle, Espoon Niipperiin ja Niittykumpuun, Lappeenrantaan, Haapajärvelle sekä Helsingin Lauttasaareen, Töölöön ja Kalasatamaan
 • Venäjällä on rakenteilla kaksi uutta ruokakauppaa Pietariiin
 • K-raudat Kokkolaan ja Lahteen sekä Senukai-kauppa Vilnaan

Kesko arvioi investointien olevan ilman yrityskauppoja noin 750 miljoonaa euroa vuosina 2015–2017. Keskon strategian mukaisesti lähivuosina lisätään merkittävästi investointeja K-supermarket- ja K-market-ketjuihin. Päivittäistavarakaupan markkinoilla testataan kokonaan uutta kauppakonseptia

Keskon kiinteistöjärjestely 

Kesko Oyj, AMF Pensionsförsäkring AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustivat kesäkuussa 2015 Ankkurikadun Kiinteistöt Oy -nimisen yhteisyrityksen. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja.

Ankkurikadun Kiinteistöt Oy:n omistukseen siirtyi 37 kauppapaikkaa vuoden 2015 aikana.

Omistetut kauppapaikat
alueittain, m²

Omistetut kauppapaikat
toimialoittain, m²

Vuokratut kauppapaikat
alueittain, m²

Vuokratut kauppapaikat
toimialoittain, m²

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. €20152014
Suomi662988
Muut Pohjoismaat5182
Baltia ja Valko-Venäjä3343
Venäjä361317
Yhteensä1 1071 430
Pinta-ala alueittain, 1 000 m220152014
Suomi540770
Muut Pohjoismaat66117
Baltia ja Valko-Venäjä109113
Venäjä191164
Yhteensä9061 164
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. €20152014
Päivittäistavarakauppa639880
Rauta- ja erikoiskauppa357441
Autokauppa6057
Muut5152
Yhteensä1 1071 430
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m220152014
Päivittäistavarakauppa410586
Rauta- ja erikoiskauppa404474
Autokauppa4747
Muut4557
Yhteensä9061 164
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt
Pinta-ala alueittain, 1 000 m220152014
Suomi2 2742 328
Muut Pohjoismaat180146
Baltia ja Valko-Venäjä470459
Venäjä2725
Yhteensä2 9512 958
Vuokravastuut alueittain, milj. €20152014
Suomi2 3482 038
Muut Pohjoismaat4842
Baltia ja Valko-Venäjä185175
Venäjä1320
Yhteensä2 5942 276
Vuokravastuut, milj. €20152014
Yhden vuoden kuluessa347343
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa1 1391 065
Yli viiden vuoden kuluessa1 108868
Yhteensä2 5942 276
Uudet palvelut kauppapaikoissa

Uusien päivittäistavarakauppojen suunnittelussa otetaan huomioon verkkokaupan vaatimat tilat jo alusta lähtien. Tilaa ja nouda -toimintamallissa kauppaan rakennetaan erillinen säilytys- ja pakkaustila verkkokaupasta tilatuille tuotteille. Kaupan pihalta varataan verkkokaupan asiakkaille omat parkkipaikat. Ostosten maksu tapahtuu tuotteita noudettaessa auton luona.

K-ruokakaupat ovat kokeneita postipalvelujen tuottajia ja Postin palvelupisteitä on jo noin 170 K-ruokakaupassa. DHL Express ja K-ryhmä ovat aloittaneet yhteistyön, jossa ruoka- ja rautakauppoihin tulee 250−300 DHL:n palvelupistettä eri puolille Suomea.

#
Energiatehokas rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito

Kun uutta kauppapaikkaa tai kauppakeskusta suunnitellaan ja rakennetaan, lähtökohtana on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Myös ylläpito- ja korjaustoiminnassa lähtökohtana on elinkaarikustannusten alentaminen. 

Kauppapaikkahankkeet ovat suuria investointeja, joiden toteuttamisessa tarvitaan osaavaa henkilöstöä, hyvä yhteistyöverkosto ja yhteiset pelisäännöt. Keskolla on pitkä kokemus ja paljon omaa osaamista vaativienkin kauppapaikkahankkeiden toteuttamisessa.

Koska korkeasta vaatimustasosta halutaan kertoa myös muille, haetaan merkittävimmillle kauppapaikkahankkeille ulkopuolisen arvioijan tekemä kansainvälinen ympäristöluokitus.

On tärkeää seurata rakennus- ja energia-alan kehitystä ja ennakoida tulevat muutokset. Käytössä oleva tekniikka kehittyy koko ajan. Nopea kehitys edellyttää asiantuntemusta tunnistaa, milloin on oikea aika siirtyä vanhasta tekniikasta uuteen.

Kesko on mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa, jossa olemme sitoutuneet tehostamaan energiankulutustamme erilaisin säästötoimin 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Se vastaa noin 3 200 omakotitalon vuotuista kulutusta.

Vuoden 2015 loppuun mennessä Kesko oli tehostanut energiankulutustaan 64 GWh:n verran ja saavuttanut tavoitteestaan 97 %.

Tähän kuuluvat:

 • Ratkaisut, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta
 • Kaupan alan alhaisimmat elinkaarikustannukset
 • Optimaaliset olosuhteet sekä asiakkaille, työntekijöille että tuotteille.

Kaupoissa päästään huomattaviin energiansäästöihin näillä energiatehokkailla ratkaisuilla:

 • Kylmäkalusteiden kannet ja ovet
 • Lauhdelämmön talteenotto
 • Hiilidioksidia käyttävät kylmälaitteet
 • Säädettävä ja kohdennettu valaistus
 • Mainosvalojen LED-valot
 • LED-valojen lisääntyvä käyttö myös sisätiloissa

Energiaratkaisuja K-kaupoissa

#

Kauppojen säädettävällä, kohdennetulla valaistuksella säästetään sähköä. K-Kauppojen uusissa mainosvaloissa käytetään LED-valoja, samoin yhä enemmän myös sisätiloissa.

Keskon 37 kiinteistömanageria auttavat K-kauppoja löytämään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä tekemään 10 vuoden peruskorjausohjelman.

Etävalvonta ja taloautomaatio mahdollistavat kylmälaitteiden ja muun kiinteistötekniikan optimaalisen asetusten reaaliaikaisen seurannan ja säädön.

Kylmälaitteiden kansituksilla ja ovituksilla säästetään energiaa. Pakastealtaiden kansilla säästetään sähköä 40 % kannettomiin altaisiin verrattuna.

Lähes kaikissa K-ruokakaupoissa kylmälaitteiden lauhdelämpö otetaan talteen, jolloin lisälämpöenergiaa tarvitaan ainoastaan kovilla pakkasilla.

Toiminnassa:
K-MYLLYPURO ON AIVAN UUDENLAINEN KAUPPA

Helsingin Myllypurossa avattiin syksyllä 2015 täysin uudenlainen K-ruokakauppa. K-Myllypuro ei kuulu mihinkään nykyisistä K-ruokakaupan ketjuista, vaan kyseessä on K-ryhmän testikauppa.

Testikaupassa Kesko yhdessä kauppiasyrittäjän kanssa kokeilee rohkeasti erilaisia ruokakaupan konsepteja ja malleja. Testikaupassa myös asiakaslähtöisyys viedään aivan uudelle tasolle – asiakkaat päättävät, miten kauppa, sen valikoimat ja palvelut tulevaisuudessa kehittyvät.

K-Myllypuro on esimerkki K-ryhmän strategian toteutuksesta ja ennakkoluulottomasta kokeilukulttuurista. Ketteryys mahdollistaa ideoiden testaamisen nopeasti käytännössä. Keskeistä uuden konseptin rakentamisessa on, että kauppa mukautuu alueen asiakkaiden toiveiden mukaisesti eli kaupasta räätälöidään asiakkaidensa näköinen ja se muuttuu koko ajan asiakkaita paremmin palvelevammaksi.

Testikauppaan haettiin vaikutteita ja kerättiin yhteen viimeaikaisempia kaupan trendejä maailmalta ja kotimaasta. Asiakkaat arvostavat tällä hetkellä erityisesti ruokakaupan läheisyyttä ja paikallisuutta, asioinnin helppoutta sekä tuoretuotteiden laajaa valikoimaa, ja nämä muodostavat myös testikaupan ytimen.

Lue lisää

Erilaisia kauppoja erilaisiin asiakastarpeisiin

Paikallinen palveleva lähikauppa, esimerkiksi K-market

Paikallinen palveleva lähikauppa, esimerkiksi K-market

 • K-marketeja yhteensä: 476
 • Keskimääräinen kokonaismyyntiala: 380 m2
 • Tuotteita myynnissä keskimäärin:
  5 000
Laajat valikoimat ja hyvän palvelun yhdistävä keskisuuri kauppa, esimerkiksi K-supermarket

Laajat valikoimat ja hyvän palvelun yhdistävä keskisuuri kauppa, esimerkiksi K-supermarket

 • K-supermarketeja yhteensä: 219
 • Keskimääräinen kokonaismyyntiala: 1 250 m2
 • Tuotteita myynnissä keskimäärin: 10 000
Kaupan suuryksikkö, esimerkiksi K-citymarket tai K-rauta

Kaupan suuryksikkö, esimerkiksi K-citymarket tai K-rauta

 • K-citymarketeja yhteensä: 81
 • K-rautoja yhteensä Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä: 93
 • Keskimääräinen kokonaismyyntiala: K-citymarket 6 300 m2,
  K-rauta 5 800 – 9 100 m2
 • Tuotteita myynnissä keskimäärin: K-citymarket päivittäistavara
  18 000, K-rauta jopa 170 000

toiminnassa:
Itäkeskusta rakennetaan yhdessä

Somepormestari, sadonkorjuujuhlat ja nuorten maalaama taideseinä ovat uusia tapoja, joilla paikalliset asukkaat otetaan mukaan rakentamaan Itä-Helsingin uutta keskusta.

Kesko rakentaa Helsingin Itäkeskukseen uutta kaupunkikeskusta. Keskuksen kantavia teemoja ovat ruoka, sosiaalinen elämä, helppo arki, vapaa-aika ja hyvinvointi.

Rakennusprojekti kestää useita vuosia. Ensimmäinen osa, johon tulee muun muassa uusi K-citymarket, valmistuu vuoden 2017 lopussa. Hankkeen toisen osan on arvioitu valmistuvan vuonna 2019.

Uusi kaupunkikeskus rakentuu keskelle tiivistä kaupunkirakennetta. Lähiseutujen asukkaat halutaan ottaa mukaan hankkeeseen jo sen rakennusvaiheessa. Osallistamisen tavoitteena on sekä pitää kiinnostusta yllä hanketta kohtaan että synnyttää alueen asukkaissa vahva side uuteen keskukseen jo ennen sen avausta.

Tärkein kanava yleisön tavoittamiseen on sosiaalinen media, jossa Itäkeskuksen somepormestari Anna kommentoi kuvin ja postauksin rakennushanketta. Tavoitteena on, että tieto hankkeesta leviää helposti ja viestinnän sävy pysyy läheisenä ja tuttavallisena.

Rakennusprojektin aikana järjestetään myös tapahtumia, jotka jollakin tavalla liittyvät uuden keskuksen kantaviin teemoihin. Syyskuussa järjestettiin sadonkorjuujuhlat, jossa Itäkeskuksen K-citymarketin pihalla oli asiakkailla mahdollisuus tutustua katuruokaan. Helsingin kuvataidekoulun itähelsinkiläiset nuoret puolestaan maalasivat nykyisen K-citymarketin väliaikaiseen sisäseinään ruokakollaasin.

Faktoja hankkeesta
 • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuokrattavaa tilaa 20 000 m2. Ensimmäiseen osaan tulee muun muassa uusi K-citymarket. Sen avaus on vuonna 2017. Koko kokonaisuudessa on vuokrattavaa tilaa 50 000 m2. Keskuksen toisen osan on arvioitu valmistuvan vuonna 2019.
 • Ensimmäisen vaiheen investoinnin arvo on 100 miljoonaa euroa. Sen työllistämisvaikutus on noin 250 henkilötyövuotta kahden vuoden ajan.
 • Koko kokonaisuuden valmistuttua alue muodostaa yhdessä kauppakeskus Itiksen kanssa Pohjois-Euroopan suurimman kaupallisen keskittymän.

 

Lue lisää