Hae keskon vuosiraportista 2015

Asiakas ja lAATU
– kaikessa mitä teemme

Keskon strategian ytimenä on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa.
Kesko erottautuu kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä.

Kesko ja K-kaupat toimivat jatkossa entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä, jolloin asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä paremmat palvelut sekä toimimaan tehokkaasti. Strategisena tavoitteena on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa. Keskeisiä asioita ovat ketjukonseptien uudistaminen, kaupan alan parhaiden digitaalisten palvelujen rakentaminen ja K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän uudistaminen. 

Päivittäistavarakaupassa Keskon strategisena tavoitteena on kasvu Suomen päivittäistavarakaupassa. Keskeisenä painopistealueena on K-ryhmän lähikauppaverkoston uudistaminen ja kasvattaminen, mitä tukee marraskuussa 2015 julkistettu yrityskauppa, jolla Kesko sopi ostavansa Suomen Lähikaupan. K-supermarket -ketjua kasvatetaan useilla uusilla kauppapaikoilla ja K-citymarket-konsepti uudistetaan. Venäjän strategiassa tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen Pietarin alueella. Strategian keskiössä on myös päivittäistavaratukku Kespron liiketoiminnan kasvattaminen.

Rauta- ja sisustuskaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa Euroopassa. Kesko on jo nyt Euroopan viidenneksi suurin alan toimija ja sillä on toimintaa kahdeksassa maassa. Keskon strategisena tavoitteena on kasvattaa rakentamisen ja talotekniikan kauppaa, mitä vahvistaa merkittävästi tammikuussa 2016 julkistettu yrityskauppa, jolla Kesko sopi ostavansa LVI- ja sähkötuotteiden kauppaan erikoistuneen Onnisen.

Sekä Suomen Lähikaupan että Onnisen yrityskauppojen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen lupaa ja hankintojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Autokaupassa Kesko on markkinajohtaja Suomessa. Tulevaisuudessa Keskon tavoitteena on autokaupan markkinaosuuden kasvattaminen edelleen Suomessa ja Baltiassa.

Keskon muita liiketoimintoja, huonekalukauppaa, urheilukauppaa, maatalouskauppaa, konekauppaa ja kenkäkauppaa kehitetään tavoitteena niiden arvon kasvattaminen. 

Strategian mukaisena taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 14 % sidotun pääoman tuotto ja 12 % oman pääoman tuotto.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Keskon strategisena tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 miljoonan euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Strategiakaudella 2015–2017 Kesko arvioi investoivansa liiketoimintaansa noin 750 miljoonaa euroa ilman mahdollisia yrityskauppoja.

STRATEGISET TAVOITTEET

  • Kasvu Suomen päivittäistavarakaupassa
  • Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa
  • Markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa
  • Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa
  • Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen

Lue lisää, miten toimialat toteuttavat strategiaa 

Taloudelliset tavoitteet
Tavoitteet Tavoitetaso Toteutuma 2015 Toteutuma 2014
Sidotun pääoman tuotto* 14 % 11,7 % 9,9 %
Oman pääoman tuotto* 12 % 8,2 % 7,6 %
Korolliset nettovelat/käyttökate < 2,5 -1,4 -0,3
* Ilman kertaluonteisia eriä
Keskon osinkopolitiikka: Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.

Yksi yhtenäinen

1. Vahva brändi ja identiteetti

2. Tehokkuus

3. Asiakkuudet yli toimialarajojen

 

Keskon liikevaihto liiketoimintamalleittain

 

Keskon pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. Suomessa kaikissa K-ryhmän ruoka-, rauta- ja maatalouskaupoissa toimii K-kauppiasyrittäjä.

Yritysasiakaskauppa on entistä tärkeämpää Keskolle.

Ulkomailla liiketoiminta on pääsääntöisesti omaa vähittäiskauppaa.

arvonluonnin kuvaus

#

Mitä kaikkea arvonluontiin liittyy?

Lue lisää arvonluontitarinoistamme