Hae keskon vuosiraportista 2015

LAATU TYÖMME PERUSTANA

Vastaamme asiakkaillemme siitä, että K-kaupoissa myytävät tuotteet ovat korkealaatuisia, tutkittuja ja vastuullisesti tuotettuja.

Laatu ja asiakaslähtöisyys ovat K-ryhmän toiminnan perusta. Kehitämme ja parannamme jatkuvasti liiketoimintaamme taataksemme tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun.

 • Meillä on vahva yritysidentiteetti ja vahvat brändit
 • Huolehdimme koko tuotantoketjun hyvinvoinnista ja kannamme vastuuta pellolta pöytään
 • Oma tuotetutkimuslaboratoriomme valvoo K-ruokakauppojen myymien päivittäistavaroiden laatua
Yhteinen K-brändi

Vahva yritysidentiteetti ja vahvat brändit ovat K-ryhmän uudistumisen edellytys. Strategiatyön osana kehitetään yhteistä K-brändiä ja rakennetaan vahva kattobrändi sekä yritysidentiteetti. 

Brändistrategian mukaisesti K helpottaa arkea ja inspiroi saavuttamaan unelmia. Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja palvelemme heitä henkilökohtaisesti läpi elämän. Teemme kaikkemme, jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Peruslupaus lunastetaan joka kaupassa ja jokaisessa tehtävässä. Asiakkaan tarpeet, tunteet ja niiden tunnistaminen ohjaavat tekemistämme.

 

#
Korkealaatuiset omat merkit

Pirkka-tuotteissa yhdistyvät korkea laatu ja edullisuus. Pirkka-tuotesarjan yli 2 500 tuotteella on merkittävä asema osana K-ruokakaupan kokonaisvalikoimaa.

Kotimainen tuote on aina etusijalla valittaessa tuotteita Pirkka-sarjaan edellyttäen, että tuotteelle asetetut laatu- ja hintakriteerit täyttyvät. Tuoretuotteiden, kuten lihan ja lihajalosteiden, sekä nestemäisten maitotaloustuotteiden, kuten maitojen ja kermojen, kotimaisuusaste on erittäin korkea, jopa 100 prosenttia.

Vastuullisuusmerkinnällä varustettujen tuotteiden määrää lisätään koko ajan. Vuonna 2015 Pirkka-tuotesarjassa oli muun muassa: 

 • Joutsenmerkittyjä Pirkka-tuotteita 95
 • Hyvää Suomesta -merkittyjä Pirkka-tuotteita 260
 • Pirkka Reilun kaupan tuotteita 40
 • Pirkka Luomu -tuotteita 134
 • Pirkka MSC -sertifioituja kaloja 41
 • Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 17

K-Menu-sarjan valttina on edullisuus. K-Menu-tuotteet ovat laadukkaita ja arkeen sopivia perustuotteita, esimerkiksi tuorelihoja, lihajalosteita, makaroneja, mehuja, pakasteita ja säilykkeitä. Painopiste on peruselintarvikkeissa eli juuri niissä tuotteissa, joissa hinnalla on kuluttajien valintapäätöksissä eniten merkitystä. Vuonna 2015 K-Menu-tuotteita oli 291.

Yli 3 000 tuotteen Cello-tuotesarja on monipuolinen ja ajan hengessä oleva sisustuksen ja kodin kunnostajan tavaramerkki. K-raudoissa ja Rautioissa myynnissä olevaan sarjaan tulee kuukausittain uusia tarkoin valittuja tuotteita ja kokonaisuuksia. Cello-tuotteet ovat järkevän hintaisia, laadukkaita ja kestäviä ja ne hankitaan alan parhailta tavarantoimittajilta. Sarjassa on muun muassa Joutsenmerkityt Cello-sisämaalit ja kevään 2016 aikana myyntiin tulee myös Joutsenmerkitty ulkomaali. Maaleille on myös myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu.

#

toiminnassa:
Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden laatua valvoo oma laboratorio

Keskon tuotetutkimuslaboratorio valvoo K-ruokakauppojen myymien päivittäistavaroiden laatua. Korkeatasoinen tutkimus varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden.

Keskon tuotelaatupäällikkö Timo Kivi ja tuotetutkimuspäällikkö Heta Rautpalo

 

Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 8 037 tuotenäytettä ja teki 20 396 analyysia vuonna 2015.

Keväästä 2015 lähtien laboratorio on keskittynyt päivittäistavaroiden laadunvarmistukseen ja erityisesti mikrobiologisiin määrityksiin, kuten salmonellan ja listerian valvontaan.

Kaikki uudet omat merkkituotteet eli Pirkka- ja K-Menu-sarjan tuotteet tutkitaan huolellisesti useaan kertaan.

– Sarjaan valittava uusi tuote käy läpi monivaiheiset selvitykset, jotka sisältävät laboratoriotutkimuksia ja aistinvaraisia arviointeja. Tuotteen laatu ja turvallisuus tarkistetaan ensimmäisestä valmiista erästä ja vasta sen jälkeen tuote hyväksytään myyntiin. Tämänkin jälkeen varmistamme erävalvontasuunnitelman mukaisesti säännöllisesti, että tuotteen laatu pysyy jatkuvasti vaaditulla korkealla tasolla, Keskon tuotelaatupäällikkö Timo Kivi kertoo.

Laboratorion toiminnan laatu arvioidaan vuosittain

Tuotetutkimuksen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251. Se on ainoana kaupan omia merkkituotteita tutkivana laboratoriona hyväksytty SFSEN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.

FINAS-akkreditointipalvelun ulkopuoliset tarkastajat arvioivat vuosittaisella tarkastuskäynnillä laboratorion ja sen analyysien toimintaa ja laatua.

Mittausten laatu ja tulosten oikeellisuus varmistetaan analyysimenetelmien validoinneilla ja mittauslaitteiden kalibroinneilla. Laboratorio osallistuu vuosittain vertailututkimuksiin, joissa useat laboratoriot eri maista määrittävät samasta näytteestä esimerkiksi suolapitoisuuden.

Lue lisää

toiminnassa:
K-maatalouden koetila edistää kotimaista ruoantuotantoa

K-maatalouden koetilan rooli kotimaisen elintarvikeketjun kehittämisessä on merkittävä. Monet uudet kasvit ovat löytäneet tiensä suomalaiseen tuotantoon ja ruokapöytiin koetilan lajikekehitys- ja tutkimustyön ansiosta.

K-maatalouden koetilan viljelyohjelmakonsepti sisältää tietotaidon, jota viljelijä tarvitsee pystyäkseen tuottamaan parasta laatua.

K-maatalouden koetilalla Hauholla panostetaan lajikekehitykseen ja tutkimustyöhön kestävien viljelytapojen ja paremman kotimaisen ruoantuotannon puolesta. Koetilan tutkimustyön tavoitteena on antaa K-maatalouskauppiaille ja viljelijöille valmiiksi testattuja ratkaisuja tuottaviin tuotevalintoihin ja sadon optimointiin.

Suomessa on kasvukaudella pidempi päivä eli valoisa jakso kuin maapallon muilla alueilla, joilla harjoitetaan maataloutta. Lyhyt ja intensiivinen kasvukausi vaatii kasveilta erityistä sopeutumista maamme olosuhteisiin.

– Koetilalla on vuosien kuluessa tehty useita maatalouskoneinnovaatioita ja kehitetty viljelyteknisiä käytäntöjä sekä täysin uusia kasveja suomalaiseen tuotantoon. Meillä kehitettyjä ja testattuja uusia lajeja ovat esimerkiksi pihvitomaatti, liemijuurekset ja viimeisimpänä syysohra. Lajikkeiden soveltuvuus täytyy testata ennen kuin ne voidaan ottaa viljelyyn, ja tämän työn teemme koetilalla viljelijän puolesta, kertoo K-maatalouden koetilan tutkimusjohtaja Marjo Serenius.

Kestävää viljelyä tulevinakin vuosikymmeninä

Yli 50 vuoden ajan toiminut koetila suuntaa ajatuksia myös pidemmälle tulevaisuuteen. Suunnitelmissa on tutkia muun muassa maan kasvukyvyn ylläpitämistä, jotta maa pysyy tuottokykyisenä myös tuleville sukupolville.

Koetilalla on pohdittu, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla tulevaisuuden maanviljelyyn.

– Skenaarioiden mukaan saatamme kärsiä jatkossa kevätkuivuudesta, lämpötilojen rajummasta vaihtelusta ja toisaalta ajoittaisista rajuista sateista. Kaikki tämä yhdessä hankaloittaa maataloutta, vaikka lämpenemisen pitäisi myös mahdollistaa eteläisempiin oloihin sopeutuneiden kasvilajien viljelyä meidän pohjoisemmissa oloissa. Kukaan ei osaa vielä varmasti sanoa, voidaanko esimerkiksi soijaa viljellä näillä leveysasteilla tulevaisuudessa, Serenius pohtii.

Viljelyn tärkeys Suomessa voi korostua, koska ilmastonmuutoksen skenaarioiden mukaan nykyisin viljavat maat olisivat tulevaisuudessa kuivia tai muutoin viljelyyn soveltumattomampia.

– Tällöin viljelyn täytyy siirtyä uusille alueille maapallon ruoan turvaamiseksi. Viljelyä saatetaan joutua korvaamaan muilla ruoantuotantokeinoilla, esimerkiksi proteiinien keinotekoisella tuotannolla tai hyönteisillä.

Lue lisää
Vastuullista hankintaa

Asiakkaamme voivat aina luottaa siihen, että K-ryhmän kaupoissa tarjolla olevien tuotteiden valitseminen on vastuullinen teko.

Keskon ostajat ja tuotetutkimus tekevät päivittäin töitä sen eteen, että tuotteet kaupassa ovat korkealaatuisia, turvallisia ja vastuullisesti tuotettuja. Ennen kuin tuotteet päätyvät kaupan hyllylle, ne ovat käyneet läpi monet tutkimukset ja selvitykset.

Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat:

Tuotteiden ympäristövaikutukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa: turhaa pakkaamista vältetään ja kierrätettäviä materiaaleja suositaan.

Hankintaketjun ihmisoikeuskysymykset ja työolot ovat erityisen huomion kohteena. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty erityisesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat (esimerkiksi useimmat Aasian ja Afrikan maat).

Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (1,2 % Keskon kaikista ostoista vuonna 2015).

Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, BSCI-auditointia ja SA8000-sertifiointia. Kesko on jäsenenä eurooppalaisessa Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa.

Sidosryhmä­puheenvuoro:
Siirtotyöläisten perheiden tukeminen ehkäisee yritysten ihmisoikeus­riskejä

Thaimaassa työskentelevien siirtotyöläisten ja heidän lastensa elämä parantuu kehittämällä työolosuhteita ja tukemalla lasten pääsyä koulutukseen.

Pa muutti perheensä kanssa Thaimaahan 15 vuotta sitten. Hän ansaitsee 200–300 Thaimaan bahtia (5–8 euroa) päivässä puhdistamalla ja kuivaamalla kalaa.

Pan nuorin lapsi, 7-vuotias Tai, on syntynyt Thaimaassa. Tyttö ei ole aloittanut koulua. Pa on saanut tiedusteluihinsa saman vastauksen: kouluissa ei ole tilaa.

– Haluan tyttäreni kouluun. Jos ei ole muuta vaihtoehtoa, lähetän hänet takaisin Kambodzhaan. Sitten näkisin häntä enää kerran tai kahdesti vuodessa, Pa sanoo.

Oikeudet kuuluvat myös siirtotyöläisille

Thaimaan kala- ja katkaraputeollisuudessa on jo pitkään ilmennyt tapauksia, jossa siirtotyöläisten oikeuksia rikotaan esimerkiksi teettämällä liian pitkiä työpäiviä. Sekä EU että USA ovat kritisoineet Thaimaan hallitusta siitä, ettei ihmisoikeusloukkauksiin kalateollisuudessa ole järjestelmällisesti puututtu.

Lastenoikeusjärjestö Plan International työskentelee paikallisten toimijoiden ja Keskon kanssa parantaakseen siirtolaistyöntekijöiden oloja Thaimaan kalateollisuudessa. Hankkeen tavoitteena on estää kaikenlainen hyväksikäyttö ja mahdollistaa siirtolaislapsille pääsy kouluun ja ammattikoulutukseen.

On hienoa, että Kesko näkee tärkeänä lasten oikeuksien tukemisen pitkällä aikajänteellä. Tukemalla siirtotyöläisten lasten ja nuorten koulutusta ja suojelua Kesko voi auttaa ennaltaehkäisemään tuotantoketjun ihmisoikeusriskejä, kuten lapsityövoimaa. Tämä on linjassa YK:n ihmisoikeuksia ja liiketoimintaa ohjaavien periaatteiden sekä kansainvälisen lasten oikeuksien sopimuksen kanssa.

Yhdessä ratkaisuja kalateollisuuden haasteisiin

Pelkästään lasten koulutukseen ja ammattitaitoihin panostaminen ei pysyvästi ratkaise Thaimaan kalateollisuudessa löytyviä väärinkäytöksiä ja ihmisoikeusriskejä. Lapsityövoiman ja siirtotyöläisten hyväksikäytön kaltaiset ongelmat esiintyvät erityisesti tuotantoketjun alkupäässä epävirallisella sektorilla.

Näihin puuttuminen vaatii yhteistyötä yritysten, valtion ja järjestöjen kesken. Plan voi saavuttaa yhteistyössä Keskon ja muiden yritysten kanssa paljon laajempia vaikutuksia kuin yksin.

Niina Mikolanniemi, Senior Corporate Partnership Manager, Plan International Suomi

Lue lisää

Pirkka Reilun kaupan kahvia Hondurasista

Pirkka Reilun kaupan kahvien pavut tuotetaan Hondurasissa pienillä perhetiloilla. Reilu kauppa on yksi keino kuluttajalle varmistua siitä, että kehitysmaissa tuotettu tuote on viljelty ihmisten ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Katso video
Osaava henkilöstö laadunvarmistajana

Kesko ja K-kaupat tarjoavat monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat:

 • Digitaaliset palvelut
 • Myynti- ja palveluosaaminen
 • Tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet
 • Turvallisuus ja vastuullisuus
 • Lähiesimiestyö
 • Johtaminen

Myynti- ja palvelukoulutusta painotetaan erityisesti K-ryhmän kaikille myyjille kohdennetussa Mestarimyyjäkoulutuksessa. Kaupan henkilökunnalle tarjotaan myös ammatillisia koulutuksia sekä mahdollisuutta ammattitutkintojen suorittamiseen.

Kaupan alan murros ja sähköisen asioinnin kasvu ovat luoneet tarpeen uuteen osaamiseen. Digitaalisuus vaikuttaa kaikkien työhön ja luo myös uusia ammatteja kuten data-analyytikko ja verkkokauppakoordinaattori.

Keskon henkilöstön digiosaamisen parantamiseksi tehtiin vuonna 2015 muun muassa seuraavaa:

 • Toteutettiin K Digital Academy -koulutusohjelma, jossa oli mukana 31 K-ryhmän markkinoinnin ammattilaista. Koulutusohjelma toteutettiin osana strategian läpivientiä vahvistamaan digitaalisen markkinoinnin osaamista kaikilla toimialoilla.
 • Kartoitettiin henkilöstön digiosaamista kehityskeskusteluiden ohessa tehdyllä digikyselyllä, johon vastasi yli 600 henkeä
 • Laadittiin kaikille avoin digitaalisen markkinoinnin verkkokoulutus
 • Kauppiaille järjestettiin lukuisia sosiaalisen median koulutuksia alueellisesti

Vuonna 2016 järjestetään K-digitrainee-ohjelma, johon valitut nuoret tutustuvat K-ryhmän monipuolisiin digitehtäviin. K-digitrainee-ohjelma liittyy Suomen Mentoreiden hankkeeseen, jolla tuetaan vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä.