Hae keskon vuosiraportista 2015

LUOMME HYVINVOINTIA KOKO YHTEISKUNNALLE

Kesko ja K-kauppiaat ovat merkittäviä työllistäjiä, veronmaksajia ja palvelujentarjoajia ja luovat toiminnallaan hyvinvointia koko yhteiskunnalle.

 • Kesko kehittää kaupan alan palveluita
 • työllistää ja luo uusia työpaikkoja suoraan ja välillisesti
 • ostaa, myy ja valmistuttaa tuotteita
 • on vakavarainen sijoituskohde
 • tunnistaa toimintansa vaikutukset ja toimii vastuullisesti

Kesko on kansantalouden hyvinvoinnin näkökulmasta Suomen neljänneksi tärkein yritys (lähde: Valtioneuvoston kanslian raportti 1/2015). Keskon suora vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen lähentelee prosenttia. Kun lisäksi huomioidaan kotimaisten tuoteostojen, kuljetusten ja muiden palveluhankintojen kautta tulevat kerrannaisvaikutukset, Keskon kokonaismerkitys kohoaa useampaan prosenttiin. Tämän lisäksi K-kauppiasyrittäjillä on merkittävä lisävaikutus suomalaiselle kansantaloudelle.

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille, asiakkaille, kunnille ja valtioille.

Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Noin puolet Suomen väestöstä asuu alle kilometrin päässä K-ruokakaupasta.

Vakavarainen sijoituskohde luo arvoa omistajille

Keskon osakekanta on jaettu A- ja B-osakesarjoihin ja osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Useimmat suurista osakkeenomistajista ovat Keskon pitkäaikaisia omistajia. Monet kauppiaat ovat suurten osakkeenomistajien joukossa.

Keskon taloudellinen asema on erittäin vahva. Vuoden 2015 lopussa Keskon likvidit varat olivat noin 887 miljoonaa euroa ja tase oli nettovelaton, mikä luo erinomaiset edellytykset Keskon kehittämiselle.

Keskon B-osakkeen tuotto on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 3,0 % per vuosi. Kesko listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1960. Kesko on hyvä osingonmaksaja: se on jakanut osinkoa yhtä vuotta (1967) lukuun ottamatta joka vuosi listautumisestaan lähtien.

Sidosryhmä­puheenvuoro:
Kesko.fi on parhaimpia odotuksiin vastaajia

Yrityksistä tietoa etsiville niiden nettisivut ovat tärkein ja käytetyin tietolähde. Kesko onnistuu vastaamaan sidosryhmien korkeisiin odotuksiin.

Comprendin vuosittain tekemä Webranking-tutkimus selvittää, mitä sijoittajat ja työnhakijat odottavat yritysten digitaaliselta viestinnältä, lähinnä yritysten omilla sivustoilla. Tutkimus osoittaa, että sijoittajille pörssiyhtiöiden nettisivut ovat useimmin käytetty lähde, kun he etsivät tietoa kyseisistä yrityksistä. Myös muut sidosryhmät, kuten työnhakijat ja asiakkaat, käyvät usein yrityksen nettisivuilla tai etsivät tietoa yrityksestä muiden digitaalisten kanavien kautta.

Kaikkien sidosryhmien odotukset ovat korkealla, joten virallisten raporttien ja lehdistötiedotteiden julkaiseminen ei yksin riitä. Nettisivuston on palveltava myös niitä, jotka etsivät yksityiskohtaisia tietoja, samoin kuin vain lyhyttä yritysesittelyä tarvitsevia.

Kun vertailimme Euroopan yli 800 suurimman pörssiyrityksen nettisivuja, Keskon sivusto ylsi kakkossijalle. Se on parhaiten toimiva yrityssivusto sekä Suomessa että omalla sektorillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sivusto tarjoaa suurimman osan sijoittajien etsimistä tiedoista.

Kesko antaa erityisen hyvin tietoja itsestään ja hallinnoinnistaan. Se on itse asiassa kaikkein läpinäkyvimpiä yrityksiä siinä suhteessa, miten tarkasti se kertoo palkitsemispolitiikastaan, hallitustyöskentelystään ja lobbauspolitiikastaan. Kesko sai myös täydet pisteet sivustonsa yritys-osiosta ja lähes täydet pisteet työpaikat-osiosta.

Helena Wennergren, Head of Research, Comprend

Lue lisää Comprendin Webranking-tutkimuksesta.

Lue lisää
#
K-ryhmän verot tuovat hyötyä yhteiskunnalle

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisä- ja valmisteveroja.

Keskon periaatteena on, että liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot maksetaan aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

K-ryhmän ja sen noin 40 000 työntekijän vaikutus kuntasektorille on huomattava. Henkilöstön maksama kunnallisvero on merkittävä osa kuntien saamaa verotuloa.

Vuonna 2015 K-ruokakauppoja oli 270 kunnan alueella Suomessa. Keskon ja K-ryhmän liiketoiminnan harjoittamiseen käytetyistä kiinteistöistä maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle. Keskon ja K-kauppiaiden yritystoiminnan tuloveroista osa jaetaan niille kunnille, joissa toimintaa harjoitetaan.

Lue lisää veroista Taloudelliset vaikutukset -osiosta.

#
#

Toiminnassa:
Venäjän K-raudan työntekijät hyväntekijöinä

Venäjän K-rauta tekee vastuullisuustyötä muun muassa tukemalla lastenkoteja ja koulukoteja Venäjällä. Syksyn 2015 työpajoissa Venäjän K-raudan työntekijät nikkaroivat lasten kanssa yhdessä linnunpönttöjä ja korulippaita.

Venäjän K-rauta aloitti avustustyönsä yhdestä pietarilaisesta lastenkodista vuonna 2013. Hyvien tulosten innostamana työntekijät halusivat tarjota apuaan muuallekin. Seuraavana vuonna avustustyö laajeni Moskovan alueella sijaitsevaan Nepetsinskyn lastenkotiin.

– Järjestämme säännöllisiä tilaisuuksia, joilla keräämme varoja lahjojen ja tarvikkeiden ostamiseksi. Jo perinteeksi ovat muodostuneet kesätapahtuma sekä uutta vuotta ja joulua edeltävä tapahtuma. Olemme hankkineet kerätyillä varoilla vaatteita, hygieniatarvikkeita ja joululahjoja lastenkotien lapsille, kertoo henkilöstöjohtaja Vera Kalmychkova Venäjän K-raudasta.

 Syksyllä 2015 Venäjän K-rauta järjesti työpajapäivän Pietarissa. Tarkoituksena oli opettaa työpajojen avulla lastenkotien ja koulukotien lapsille hyödyllisiä käytännön taitoja. Venäjän K-raudasta tapahtumaan osallistui 16 työntekijää ja Vsevolozhskayan koulukodista yli 50 lasta.

– Päivä oli täynnä innostusta, naurua, lämpöä ja inspiraatiota! Työpajoissa oli uskomaton tunnelma, jota on vaikea sanoin kuvata. Yhdessä työpajassa valmistettiin salaatteja, toisessa tehtiin korulippaita, kolmannessa linnunpönttöjä ja paljon muuta. Sekä lapsilla että meillä ohjaajilla oli mahtava päivä! kuvailee Vera Kalmychkova päivän tunnelmia.

Me välitämme

Venäjän K-rauta kokosi keväällä 2015 vastuullisuustyönsä yhtenäisen ohjelman alle. Vastuullisuusohjelman nimi  We care – Me välitämme kuvaa ohjelman tarkoitusta:  kannamme vastuuta kaikesta, mitä teemme ja mihin vaikutamme.

Ohjelmassa on viisi teemaa:

 • Ympäristösuojelu
 • Hyväntekeväisyys
 • Työolot
 • Korkeatasoinen asiakaspalvelu
 • Vastuullinen liiketoiminta
Lue lisää
Tavarantoimittajat tärkeitä kumppaneita

Keskon toiminnan tuottamasta taloudellisesta hyödystä pääosan – noin 85 % Keskon liikevaihdosta – saavat tavarantoimittajat, joilta ostettiin 7,4 miljardilla eurolla vuonna 2015.

Keskolla oli noin 21 100 tavaran- ja palveluntoimittajaa (ostot vuoden aikana vähintään 1 000 euroa) vuonna 2015. Näistä noin 9 800 toimi Suomessa, noin 8 100 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 3 200 muualla.

Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen tuo taloudellista hyötyä omaan maahan ja edistää paikallista työtä.

Vuonna 2015 Keskon kaikkien yhtiöiden ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta olivat 4 956 miljoonaa euroa eli 67,2 % konsernin kaikista ostoista. K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista olivat 610 miljoonaa euroa.

Pirkka-tuotteita valmistetaan lähes 170 yrityksessä ympäri Suomen. Pirkka-tuotteiden valmistaminen tai oman tuotteen mukaantulo Keskon päivittäistavarakaupan valikoimiin tarjoaa monelle alueelliselle yritykselle mahdollisuuden laajentaa oma markkinansa koko valtakunnan laajuiseksi. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ja tuotteista ovat:

 • Ylöjärveläinen SIM Finland Oy, joka valmistaa Pirkka Argan -ihonhoitosarjaa ja Pirkka VOL. -hiustenhoitotuotteita
 • Espoolainen Aguila Ky, joka valmistaa Pirkka maidottomia jäätelöitä

Kotimaisen kaupan menestys luo kotimaiselle teollisuudelle mahdollisuuksia laajentua myös ulkomaille. Keskon rauta- ja erikoiskauppa on monen suomalaisen yrityksen jakelukanava ja kumppani tuotteiden ja palvelujen saamiseksi kansainvälisille markkinoille.

Keskon toiminnan vaikutukset Suomen maakunnissa

  Milj. €
Keskon tavaraostot 4 929,6
Kauppiaiden suorat tavaraostot 610,0
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 178,9
Keskon maksamat palkat 365,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 384,2
K-kauppiaiden maksamat verot 34,9
Yhteensä 6 503,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 28,5
Kauppiaiden suorat tavaraostot -
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 0,1
Keskon maksamat palkat -
K-kauppiaiden maksamat palkat -
K-kauppiaiden maksamat verot -
Yhteensä 28,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 4,7
Kauppiaiden suorat tavaraostot 14,5
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 10,5
Keskon maksamat palkat 3,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 11,1
K-kauppiaiden maksamat verot 0,6
Yhteensä 45,0

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 240,1
Kauppiaiden suorat tavaraostot 33,5
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 0,8
Keskon maksamat palkat 4,3
K-kauppiaiden maksamat palkat 12,4
K-kauppiaiden maksamat verot 0,7
Yhteensä 291,8

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 33,2
Kauppiaiden suorat tavaraostot 14,4
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 1,7
Keskon maksamat palkat 3,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 11,1
K-kauppiaiden maksamat verot 1,3
Yhteensä 65,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 5,9
Kauppiaiden suorat tavaraostot 6,9
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 0,6
Keskon maksamat palkat 1,0
K-kauppiaiden maksamat palkat 6,4
K-kauppiaiden maksamat verot 0,4
Yhteensä 21,2

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 65,8
Kauppiaiden suorat tavaraostot 23,4
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 4,3
Keskon maksamat palkat 4,0
K-kauppiaiden maksamat palkat 11,1
K-kauppiaiden maksamat verot 0,9
Yhteensä 109,5

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 44,0
Kauppiaiden suorat tavaraostot 13,0
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 2,6
Keskon maksamat palkat 1,4
K-kauppiaiden maksamat palkat 4,8
K-kauppiaiden maksamat verot 0,7
Yhteensä 66,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 50,2
Kauppiaiden suorat tavaraostot 24,7
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 3,9
Keskon maksamat palkat 7,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 18,5
K-kauppiaiden maksamat verot 1,7
Yhteensä 106,8

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 45,5
Kauppiaiden suorat tavaraostot 17,6
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 0,7
Keskon maksamat palkat 4,5
K-kauppiaiden maksamat palkat 11,1
K-kauppiaiden maksamat verot 1,1
Yhteensä 80,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 13,6
Kauppiaiden suorat tavaraostot 25,6
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 5,5
Keskon maksamat palkat 4,9
K-kauppiaiden maksamat palkat 18,0
K-kauppiaiden maksamat verot 1,9
Yhteensä 69,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 253,1
Kauppiaiden suorat tavaraostot 32,6
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 6,5
Keskon maksamat palkat 23,8
K-kauppiaiden maksamat palkat 33,9
K-kauppiaiden maksamat verot 2,7
Yhteensä 352,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 140,1
Kauppiaiden suorat tavaraostot 11,4
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 3,6
Keskon maksamat palkat 4,0
K-kauppiaiden maksamat palkat 8,6
K-kauppiaiden maksamat verot 0,8
Yhteensä 168,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 24,4
Kauppiaiden suorat tavaraostot 26,0
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 3,3
Keskon maksamat palkat 3,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 11,6
K-kauppiaiden maksamat verot 1,4
Yhteensä 70,3

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 104,2
Kauppiaiden suorat tavaraostot 44,5
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 14,6
Keskon maksamat palkat 14,2
K-kauppiaiden maksamat palkat 25,6
K-kauppiaiden maksamat verot 2,2
Yhteensä 205,4

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 132,8
Kauppiaiden suorat tavaraostot 36,2
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 3,0
Keskon maksamat palkat 9,7
K-kauppiaiden maksamat palkat 20,4
K-kauppiaiden maksamat verot 1,4
Yhteensä 203,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 126,2
Kauppiaiden suorat tavaraostot 26,3
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 10,3
Keskon maksamat palkat 8,0
K-kauppiaiden maksamat palkat 12,0
K-kauppiaiden maksamat verot 1,2
Yhteensä 184,0

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 112,1
Kauppiaiden suorat tavaraostot 27,0
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 2,5
Keskon maksamat palkat 4,2
K-kauppiaiden maksamat palkat 15,0
K-kauppiaiden maksamat verot 0,9
Yhteensä 161,7

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 2 852,2
Kauppiaiden suorat tavaraostot 162,3
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 94,3
Keskon maksamat palkat 242,6
K-kauppiaiden maksamat palkat 116,8
K-kauppiaiden maksamat verot 11,4
Yhteensä 3 479,6

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

  Milj. €
Keskon tavaraostot 653,0
Kauppiaiden suorat tavaraostot 70,2
Keskon ja K-kauppiaiden investoinnit* 10,2
Keskon maksamat palkat 20,4
K-kauppiaiden maksamat palkat 35,7
K-kauppiaiden maksamat verot 3,4
Yhteensä 792,9

Mukana luvuissa ovat ne K-kauppiaat, joiden kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ssä, eli noin 85 % K-kauppiaiden liiketoiminnan kokonaisvolyymistä.

* Sisältää K-kauppiaiden kalustoihin liittyvien vuokravastuiden kasvun.

Katso Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin taulukkomuodossa Taloudelliset vaikutukset-osiossa.

#
K-ryhmä luo työpaikkoja

Vuoden 2015 lopussa Keskon henkilöstön määrä oli 21 935. K-ryhmä eli Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 40 000 henkilöä.

Työtehtävät vaihtelevat kaupan tehtävistä kauppiasyrittäjyyteen sekä eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

K-ryhmässä työskentelee vuosittain tuhansia kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita, TET-harjoittelijoita sekä Tutustu ja Tienaa -harjoittelijoita. Suurin osa harjoittelupaikoista on kaupoissa, mutta myös Keskon eri toiminnoissa työllistetään säännöllisesti harjoittelijoita.

K-ryhmä on käynnistänyt viime vuosien aikana hankkeita erityisryhmien työllistämiseksi:

 • K-kauppiasliitto aloitti vuonna 2012 Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Kehitysvammaisten työllistämiseksi luotiin pysyvä toimintamalli.
 • Kesko ja K-kauppiasliitto aloittivat vuonna 2013 Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman, jonka tarkoituksena oli tarjota 1 000:lle syrjäytymisuhan alla olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle työ-, työkokeilu- tai nuorten oppisopimuspaikka K-ryhmästä vuoden 2014 loppuun mennessä. Nuorten kohderyhmään kuuluivat myös maahanmuuttajanuoret ja vammaiset nuoret. Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 2 500 nuorta oli saanut paikan työkokeilun, palkkatuen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen avulla. Nuorten ja erityisryhmien työllistäminen jatkuu pysyvänä toimintamallina.

toiminnassa:
K-trainee-ohjelma avaa näkymät kansainväliseen kauppaan

– Pari vuotta sitten en olisi voinut kuvitellakaan, että olen mukana kehittämässä Keskon kansainvälistä liiketoimintaa Pietarissa, sanoo K-trainee Leena Fedotov.

Viides K-trainee-ohjelma alkoi kesäkuussa 2014 ja päättyi syksyllä 2015. K-trainee-ohjelmaan valittiin satojen hakijoiden joukosta 11 opiskelijaa, jotka olivat opintojensa loppuvaiheessa, vastavalmistuneita tai jo työkokemusta omaavia tiede- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.

Tässä K-trainee-ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus sijoittua vastuullisiin tehtäviin K-ryhmän Venäjän-yhtiöihin. Päivittäistavarakaupan K-trainee Leena Fedotov siirtyi muutaman trainee-kuukauden jälkeen Kesko Food Rusiin Pietariin.

– K-trainee-ohjelman aikana opin, että kaiken A ja O vähittäiskaupassa on asiakas sekä nopea reagoiminen muutoksiin. Pietarilainen K-ruokakauppa ja vähittäiskaupan johtaminen keskitetyllä ohjausmallilla eroavat suomalaisesta mallista. Suurin osa palvelutiskin tarjonnasta valmistetaan itse ja kaupoistamme suurin osa on auki 24/7, kertoo Leena Fedotov.

Leenan mukaan parasta K-trainee-ohjelmassa oli jatkuva uuden oppiminen sekä verkostoituminen.

K-traineet etenevät ohjelman päätyttyä nopeasti kaupan alan johtotehtäviin Suomessa ja muissa maissa. Leena nimitettiin ohjelman päätyttyä projektipäälliköksi Kesko Food Rusiin Pietariin.

– Työtehtävät ovat erittäin mielenkiintoisia ja nyt saa tosissaan tehdä töitä. Kesko Food Rus on todellinen näköalapaikka tekemisen meininkiin! Leena iloitsee.

Lue lisää