Hae keskon vuosiraportista 2015

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskolla on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tarkastusvaliokunta tekee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajaksi. Tarkastusvaliokunta myös arvioi tilintarkastajien toimintaa ja palveluja vuosittain. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Keskon yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan edustaman tilintarkastusyhteisön kanssa samaan ketjuun kuuluva tilintarkastusyhtiö toimii pääsääntöisesti konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastaja antaa Keskon osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2015 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tällä hetkellä hän toimii PricewaterhouseCoopers Oy:n toimitusjohtajana sekä neljän suomalaisen pörssiyhtiön vastuullisena tilintarkastajana:

  • Kesko
  • Finnair
  • CapMan
  • Okmetic

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Sovellettavan lain perusteella henkilö voi toimia yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana enintään seitsemänä (7) peräkkäisenä vuotena. Tilintarkastusyhteisön toimikauden pituudelle ei ole asetettu laissa rajoituksia. KHT Mikko Nieminen on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana 13.4.2015 alkaen.

Tilintarkastajien palkkiot 2014–2015 (1000 €)
20152014
PwCMuut yhteisötYhteensäPwCMuut yhteisötYhteensä
Kesko OyjMuut
konserni-
yhtiöt
Kesko OyjMuut
konserni-
yhtiöt
Kesko OyjMuut
konserni-
yhtiöt
Kesko OyjMuut
konserni-
yhtiöt
Tilintarkastus220564-42826174705-56935
Veroneuvonta8414-71057725110113
IFRS-neuvonta9---946--10
Muut palvelut4501353548281 76712116428249562
Yhteensä7637133548772 707376899293141 620